بدمینتون بازان شرکت برق منطقه‌ای یزد در مسابقات صنعت آب و برق استان یزد حائز رتبه‌های برتر شدند.

در این مسابقات که با حضور 27 بدمینتون باز از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برگزار شد؛‌در بخش دوبل سیدرضا حسینی و علی‌اصغر مدرس از شرکت برق منطقه‌ای یزد مقام اول، طباری و ابوالفضل حسینی از شرکت توزیع برق استان یزد رتبه دوم و رضا ساده و محمدحسن حامد محمدی از شرکت برق منطقه‌ای یزد و علوی و محمدتقی نوری از شرکت توزیع برق استان یزد مقام سوم مشترک را کسب کردند.

همچنین در بخش انفرادی طباری از شرکت توزیع برق استان یزد حائز مقام اول، محسن اخلاقی از شرکت مدیریت تولید برق یزد حائز رتبه دوم و محمدحسن حامد محمدی از شرکت برق منطقه‌ای یزد و محمدتقی نوری از شرکت توزیع برق استان یزد حائز رتبه سوم مشترک شدند.

شایان‌ذکر است، این مسابقات در سالن اختصاصی بدمینتون مجموعه ورزشی زنبق به میزبانی شرکت برق منطقه‌ای یزد برگزار شد و نفرات برتر جهت حضور در مسابقات سراسری بدمینتون برادران وزارت نیرو در ابتدای شهریورماه سال جاری معرفی شدند.

 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا