به منظور راه اندازی کمیته گردشگری طبیعی و روستایی استان یزد، جلسه ای با حضور مدیر کل، سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان و مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد: "سید مصطفی فاطمی" مدیر کل میراث فرهنگی استان در ابتدای این جلسه گفت: گردشگری روستایی یکی از حوزه های مهم گردشگری طبیعی و از شاخه های گردشگری فرهنگی به شمار میرود که کمک می نماید تا برنامه های مکمل برای روستائیان و عشایر فراهم آمده و با افزایش سطح رفاه زندگی روستائیان، مهاجرت آنها کاهش یافته و از این طریق یکی از عوامل مهم توسعه کشور و استان فراهم شود.

فاطمی در ادامه با اشاره به منافع سرشاری که گردشگری روستایی برای جامعه گردشگر پذیر روستایی فراهم می کند، افزود: برای تحقق توسعه گردشگری روستایی وعشایری مشارکت بخش خصوصی، سمن ها وکمیته های تخصصی گردشگری و بویژه کمیته گردشگری پایدار، طبیعی و روستایی و گردشگری الکترونیک، گردشگری خوراک و تعاونی های روستایی_عشایری لازم و ضروری است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در ادامه تدوین سیاست های توسعه گردشگری طبیعی و روستایی، برقراری تعامل بین دستگاههای ذیربط، معرفی مناطق و محدوده های مستعد طبیعت گردی در استان، فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیردولتی و جلب حمایت بخشهای دولتی وغیردولتی، تشویق و ترویج فرهنگ طبیعت دوستی، طبیعتگردی و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی، تصویب شرایط و دستورالعمل های تخصصی وفنی موسسات طبیعتگردی، تایید صلاحیت ونظارت برنحوه فعالیت آنها، حمایت و پشتیبانی از موسسات دارای مجوز فعالیت طبیعتگردی و کانونها و جوامع محلی و غیردولتی واجد صلاحیت و فعال دراین خصوص را از مهمترین وظایف این کمیته برشمرد و به اهم اقدامات صورت گرفته در استان به منظور تشکیل این کمیته اشاره کرد.

در این جلسه محمود زارع رشکوئیه مدیرکل امور روستایی و شورهای استانداری یزد نیز ضمن اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در مناطق روستایی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان و بازگرداندن آنها به روستاها و مهاجرت معکوس، در خصوص اهمیت رویدادها و برنامه های فرهنگی در روستاها و تاثیر آنها در اقتصاد مناطق روستایی و ایجاد اشتغال مطالبی مطرح نمود.

وی همچنین در خصوص اهمیت آموزش و فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب روستاها، اهمیت همراهی جوامع محلی و متولیان روستاها اعم از دهیاران و بخشداران و ... توضیحاتی ارائه نمود.

گفتنی است: تهیه اپلیکیشن برای روستاهای هدف و معرفی جاذبه های طبیعی، شبکه سازی بوم گردی ها، قلعه ها و زیرساخت های گردشگری، تشکیل کمیته های متناظر جهت رونق گردشگری روستایی در 21 بخش استان، معرفی کلیه ظرفیتهای گردشگری روستایی و آموزش جوامع محلی، دهیاران و متولیان بخش گردشگری روستاها از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا