با اعلام "‌اکرم فداکار" ‌معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار به مدیران کل ادارات و سازمان های استان و موافقت استاندار یزد، ساعت کار دستگاه های اجرایی از ابتدای تیر تا پایان مرداد ماه ‌از ساعت ‌۶ به ۶:۳۰ ‌صبح تغییر یافت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، با اعلام "‌اکرم فداکار" ‌معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار به مدیران کل ادارات، سازمان ‌ها و بانک های استان، ساعت کار دستگاه های اجرایی ‌استان و موافقت استاندار یزد از ابتدای تیرماه تا پایان مرداد ماه سال جاری از ساعت ۶ ‌صبح به ساعت ۶:۳۰ ‌صبح تغییر یافت.
گفتنی است پیش از این با ابلاغ "‌محمدعلی طالبی" ‌استاندار یزد و به استناد مصوبات هیات وزیران درخصوص تغییر ساعت کار ادارات در فصل گرماو به منظور استفاده بهینه و مدیریت موثر پیک بار مصرف برق، ‌شروع کار ادارات،‌ سازمان ها و بانک های استان، ۶ ‌صبح اعلام شده بود.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا