دو کارگاه زیلو بافی و یک کارگاه موتابی در شهرستان میبد با حضور رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی و جمعی از مسئولان استان و شهرستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد؛ دوشنبه 27 خردادماه، دو کارگاه زیلو بافی و یک کارگاه موتابی در بفروئیه شهرستان میبد با حضور "غدا هیجاوی"رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، "ویدا توحدی" مشاور معاون صنایع دستی کشور، "محمد رضا دهقان مهرجردی" معاون صنایع دستی یزد و جمعی دیگر از مسئولان استان و شهرستان افتتاح شد.

"غدا هیجاوی" رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در بازدید از این سه کارگاه گفت: از اینکه زیلو را بعنوان یک هنر صنعت جهانی ارزیابی و به ثبت رسانده، خوشحال است.

گفتنی است: نخستین کارگاه زیلوبافی با 11 دار زیلو در فضایی به وسعت 300 مترمربع و دومین کارگاه زیلوبافی با 6 دار زیلو در فضایی به وسعت 200 متر مربع، جمعا با اشتغال 28 نفر از بانوان شهر بفروئیه افتتاح شد.

یک کارگاه موتابی نیر با هدف احیاء این هنر صنعت با 5 میلیون تومان و با اشتغال زایی یک نفر به بهره برداری رسید.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا