در این مستند چهره نیما زم در بین اپوزیسیون خدشه دار شد و رسانه مرکزی و اصلی اپوزیسیون فلج شد و امواج بی اعتمادی در اپوزیسیون تداوم خواهد یافت تا فروپاشی کامل اپوزیسیونها متصل به امد نیوز مانند سازمان مجاهدین و سلطنت طلب و فرشگرد و...
نیما زم برای دفاع از خودش اقدام به ماست مالی هوشمندانه ای کرد. او در این مستند ماهیت پلید خود را نمایان ساخت کسی که برای پول مردم را فریب می دهد و اهل تبانی نیز هست
او واقعا فریب مهره اطلاعاتی را خورده بود و نمی دانست برایش تور پهن شده که بخواهد یک گارد زیرکانه بگیرد اما او ماست مالی کرد و گفت من می دانستم برایم تور پهن شده و داشتم نقش بازی می کردم تا اطلاعات ایران را فریب دهم اگر فرض بگیریم که نیما زم حقیقت را می گوید اما اصل صداقت رسانه زیر پا گذاشته شده .امد نیوز مدعی است که فقط کار رسانه ای انجام می دهد و طبق رسالت خبری عمل می کند اما رسانه ای که مردم را فریب دهد دیگر قابل اعتماد نخواهد بود . مردم به ماهیت امدنیوز پی بردند که دیگر به فراخوانهایش اعتنایی نکردند
اپوزیسیون مدعی است که هیچ اختلافی بینشان رخ نداده اما این حرف به خاطر ترس از دست دادن پایگاه مردمیشان است و تا مردم نا امید نشوند . موضوع دیگر بهم خوردن بازی زرگری اپوزیسیونهاست . اگر نیما زم عمدا به افراد اپوزیسیون توهین نموده و انان را افرادی باطل معرفی نموده و بعد عذر خواهی میکند و میگوید نیتم خیر بوده ایا حمله اپوزیسیونها به همدیگر هم یک نمایش است ؟ مثلا سلطنت طلبها به ری استارت حمله می کنند یا ری استارت به مجاهدین حمله می کند . اما طبق انالیز انجام شده مشخص شده دست تمام اپوزیسیونها در یک کاسه است . اما موضوع سوم این است که اپوزیسیونها که معتقدند که جمهوری اسلامی با دروغ به قدرت رسیده چرا خودشان با مردم رو راست نیستند ؟ همگی دارند در باغ سبز نشان می دهند و یک مشت فاسد و فریب کار هستند . اپوزیسیونها ادرسهای غلط به مردم می دهند و حرکت مردم را منحرف میکنند . مثلا فخر اور و نیما زم گفتند موج استعفاها در راه است و با استعفای ظریف اغاز شد و مردم به براندازی امیدوار شدند و بعد مشخص شد داستان استعفا یک بازی بوده یا محمد حسینی که گفت نظام 22 بهمن خود را نخواهد دید و بعد 22 بهمن امد و هیچ اتفاقی رخ نداد . همانطور که انقلاب به طور اتوماتیک رخ داد اصلاحات نیز به طور اتوماتیک رخ خواهد داد و اصلاح طلبی هرگز یک حزب نیست بلکه یک تفکر و مانیفست است

اما واجا نیز در این مستند شکست خورد به دلایل زیر

نیما زم مدعیست که مهره اطلاعاتی برای جلب اعتماد او به رهبری و نظام و پیامبر اکرم و امامان فحاشی نموده و اگر نیما زم حقیقت را بگوید برای وزارت اطلاعات یک فاجعه خواهد بود
مهره اطلاعاتی برای جلب اعتماد نیما زم اطلاعات واقعی و محرمانه در اختیار امدنیوز قرار می داده
واجا مبلغی پول به حساب زم واریز نموده که زم ان را برداشته و گفته این پول نزد من امانت خواهد ماند تا فردای ازادی به مردم ایران باز گردانم یعنی زم با فریب افکار عمومی با این توجیه کثیف سر وزارت اطلاعات را کلاه گذاشته و پول را گرفته و خودش بالا کشیده
این مستند یک تبلیغ شد برا اپوزیسیونها و امدنیوز و اگر اهل فن این مستند را واکاوی و نقد نمی کردند این پروژه با شکست واجا و پیروزی امدنیوز تمام میشد
اگر قبل از پخش این مستند یک شورای اطلاعاتی تشکیل میشد تا خطاها و ضعفها را کشف نماید و بعد مستند پخش میشد این ابروریزی رخ نمی داد
ضربه ای که واجا خورد پر هزینه تر از ضربه به اپوزیسیونها بود زیرا براندازان اصلا قدرتی ندارند که بخواهد اختلاف هم بینشان بیفتد و فقط باعث شد بی مورد تبلیغ شوند . ممکن است مردم امدنیوز به اطلاعات وصل کنند و این مستند را دفاع بد از انقلاب که برابر تخریب نظام می باشد بدانند و این موجب میشود ماموران وزارت اطلاعات ضد نظام و خائن معرفی گردند که یک فاجعه امنیتی خواهد بود

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا