بعد از جلسه جمع بندی در محل دفتر کار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ترانس پست 400 در طبس ماند.

بعد از جلسه جمع بندی در محل دفتر کار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ترانس پست 400 در طبس ماند.

به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس، ظهر روز چهارشنبه 24 بهمن 97 جلسه جمع بندی و بررسی مسائل مرتبط با صنعت برق شهرستان طبس  با حضور سید مهدی طلائی مقدم معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان، سویزی معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای خراسان بزرگ، ابراهیم آبادی مدیر امور انتقال نیروی جنوب در دفتر کار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان برگزار شد.

طبق برنامه بوژی های حمل  ترانس با تریلر از محل پست 400 از طبس خارج گردیدو ترانس پست 400 در طبس ماند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا