یزدفردا: به اجبار فیرنوری شدن منطقه، مجبور به استفاده از اینترنت پرسرعت مخابرات شدیم پنج شنبه 11 بهمن ماه 1397 هنگام شارژ حجم اینترنت ناگهان 2 گیگابابت بین الملل (11 گیگابابت مصرف داخلی) ناپدید شد!!! با شماره 2020 تماس گرفتم اپراتور فروش اعلان نمود که 11 گیگابایت از 12 گیگابابت(ترافیک داخلی) رزرو است، در جواب اینکه این 11 گیگابایت چطور اختصاص می یابد پاسخ داد "11 گیگابایت رزرو به صورت 1 گیگابایت 1 گیگابایت اختصاص می یابد." در حالی که در پلنم درج شده است" بدون سرویس رزرو" حال مخابرات جواب دهد: 2 گیگابایت از 3 گیگابایت خریداری شده همان لحظه پس از خرید کجا رفته است و داستان حجم رزرو شده چیست؟   نویسنده:محمد حسین تقوایی زحمتکش (خبرنگار)

یزدفردا:  به اجبار فیرنوری شدن منطقه، مجبور به استفاده از اینترنت پرسرعت مخابرات شدیم که حسرت تخفیفهای شرکتهای خدمات دهنده اینترنت کافی نبود که  هنگام شارژ حجم اینترنت ناگهان 2 گیگابابت بین الملل (11 گیگابابت مصرف داخلی)  ناپدید شد!!!تبصره 1 : توضیح  اینکه بنا به مقرارات مصوب  اگر از وبسایتهای که سرور (مکان نگهداری نرم افزار و اطلاعات وب سایت) در خارج کشور باشد مقدار حجم مصرفی شما 4 برابر  محاسبه و از حجم سرویس  اینترنت پرسرعت  کم می شود ( مثلا 12 گیگابابت خرید کنید اگر سرور خارجی بازدیدکنید حجم شما یک چهارم شده و تنها 3 گیگابایت به شما اختصاص می یابد)

تبصره 2: حتی اگر وبسایت شما ایرانی باشد مهم نیست مهم این است که مدیروبسایت سرور و محل نگهداری آن را در کدام کشور تعیین کرده باشد و اگر مدیروبسایت آن را در خارج ایران نگهداری کند شما باید تعرفه بین الملل بدهید!گام اول : روز پنج شنبه 11 بهمن ماه 1397 ساعت 16:16 عصر به دلیل اتمام حجم ترافیک اینترنت پرسرعت(سرویس یک ماهه پیش پرداخت 4Mbps مصرف منصفانه 240 گیگ) و با توجه به  سه روز زمان باقیمانده مجبور به خرید ترافیک اضافه بسته (3 گیگ بین الملل یا 12 گیگ داخلی - مخصوص سرویس های مصوبه ترافیک اضافه ویژه مصوبه 266) شدم

گام دوم :طبق روند وبسایت مخابرات عمل نموده و مبلغ را واریز نمودم جالب آنکه به جای افزایش حداقل 3 گیگابایت ترافیک بین الملل (12 گیگابایت داخلی) در قسمت مربوطه فقط 1 گیگابابت افزایش نشان داده شده بود.


گام سوم : با شماره 2020 تماس گرفته و پس از تبادل بین اپراتور فنی با اپراتور فروش، در نهایت اپراتور فروش اعلان نمود که 11 گیگابایت از 12 گیگابابت(ترافیک داخلی) رزرو است، در جواب اینکه این 11 گیگابایت چطور اختصاص می یابد  پاسخ داد "11 گیگابایت رزرو به صورت 1 گیگابایت 1 گیگابایت اختصاص می یابد." در حالی که در پلنم درج شده است" سرویس رزرو شما : بدون سرویس رزرو"

یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمت کش داستان اینترنت مخابرات یزد: گم شدن 2  گیگابایت ترافیک اضافه بین الملل خریداری شده

 

تبصره3: تفسیری که این فرآیند پیش می آید اینکه چرا مخابرات 1 گیگابایت 1 گیگابایت به ترافیک خریداری شده را اختصاص میدهد
الف: گویا کاربر کودک نابالغ است یا فرد ولخرجی است و مخابرات بدین گونه مصرف وی را حساب شده مصرف می کند!

ب: شایدهم توجیه آورده شود که معلوم نیست کاربر بخواهد از وبسایتهای  بین الملل بازدید کند یا داخلی، مبنا را بر این بگیریم که همه حجم خود از سرورهای بین الملل استفاده کند بازهم 3 گیگابایت اعتبار دارد و دلیل؛ اختصاص یک گیگابایت چیست؟

ج : شاید هم تکنولوژی به حدی نیست که بتوان 3 گیگابایت بین الملل(12 گیگابایت داخلی) را یکجا به پلن مشتری اضافه کرد.

د: اگر سرویس رزرو بدون سیستم رزرو است  11 گیگابایت رزرو شده است یعنی چه؟گام چهارم: حال مخابرات جواب دهد:
1- 2 گیگابایت بین الملل که به عنوان گران ترین حالت مصرف فرض کنیم، کجا رفته است؟

2- به گفته اپراتور فروش؛ 11 گیگابایت رزرو شده دلیل رزرو و عدم اختصاص یکجا (حداقل 3 گیگابابت) چیست ؟

3- جالب آنکه در قسمتی از پنل عنوان شده "سرویس رزرو شما :بدون سرویس رزرو" اگر سیستم بدون رزرو است داستان رزرو 11 گیگابایت درج شده چیست؟

4 - اینهمه ابهام و پیچیده را در پلن کاربران شرکت مخابرات چیست؟ لطفا  یک نفر  ساده و قابل فهم پاسخ دهد!
اسکرین شات از نحوه خرید و پلن کاربری محمد حسین تقوایی زحمت کش

تعرفه خرید ترافیک اضافه

یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمت کش داستان اینترنت مخابرات یزد: گم شدن 2  گیگابایت ترافیک اضافه بین الملل خریداری شده

 

 

سابقه خرید  بسته ترافیک اضافه 3 گیگ بین الملل 12 گیگ داخلی - مخصوص سرویس های مصوبه!

 

یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمت کش داستان اینترنت مخابرات یزد: گم شدن 2  گیگابایت ترافیک اضافه بین الملل خریداری شده

 

 

 نمایش حجم 1 گیگا بابت حجم پس از خرید به جای 12 گیگابایت یا حداقل 3 گیگابایت بین الملل

 

یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمت کش داستان اینترنت مخابرات یزد: گم شدن 2  گیگابایت ترافیک اضافه بین الملل خریداری شده

 

 

 

ترافیک رزرو: ترافیک رزرو 11 گیگا بایت و ابهام چگونه بهره برداری از آن

یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمت کش داستان اینترنت مخابرات یزد: گم شدن 2  گیگابایت ترافیک اضافه بین الملل خریداری شده

 

 

سمت چپ : ترافیک رزرو شما:  11 گیگابایت   
سمت راست : سرویس ررزو شما بدون سرویس رزرو

 یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمت کش داستان اینترنت مخابرات یزد: گم شدن 2  گیگابایت ترافیک اضافه بین الملل خریداری شده

 

   • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا