شاه حسینی فرماندار اشکذر: با توجه به اینکه ایستگاه قطار شهرستان اشکذر خارج از منطقه شهری قرار گرفته است، منابع مالی توسعه و تسهیل دسترسی به این ایستگاه باید از محل بودجه عمرانی ملی پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار یزد فردا، شاه حسینی فرمانداراشکذر با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی و تاکید بر دسترسی آسان شهروندان شهرستان اشکذر به ایستگاه قطار در این شهرستان کفت: در حال حاضر توقف در این ایستگاه انجام میشود اما همواره یکی از درخواست های مردمی تسهیل دسترسی به ایستگاه قطار شهرستان اشکذر بوده است.

وی به وجود برخی مشکلات در روند بهسازی دسترسی به ایستگاه قطار این شهرستان اشاره کرد و افزود: جابجایی و ساخت پل زیرگذر ورودی چرخاب حدود 4 میلیار تومان هزینه دارد که با توجه به اختلاف نظر شهرداری اشکذر و اداره مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه نظر شهرداری اشکذر بر این است که به دلیل اینکه این ایستگاه خارج از محدوده شهری است پس از نظر قانونی توسعه و بهسازی این ایستگاه از تعهدات شهرداری اشکذر خارج است؛ از مطرح شدن این بحث در جلسه اخیر شورای مسکن و شهرسازی خبر داد.

فرماندار اشکذر با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد: باالطبع و با توجه به هزینه بالای طرح بهسازی دسترسی به ایستگاه راه آهن شهرستان اشکذر و نیز محدودیت های منابع و بودجه عمرانی استان یزد؛ باید منابع مالی این طرح از محل بودجه عمرانی ملی تامین شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به پیگیری های لازم به زودی منابع مالی این طرح تامین و دسترسی به ایستگاه قطار در شهرستان اشکذر تسهیل شود.

خاطرنشان میگردد ایستگاه راه آهن شهرستان اشکذر در منطقه چرخاب واقع شده و شهروندان برای رسیدن به این ایستگاه باید با سختی های بسیاری از جمله پیمودن مسیر نسبتا طولانی جاده خاکی و ... دست و پنچه نرم کنند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا