« محمدعلي طالبي» برنامه ريزي بر معيار شفافيت،كارآمدي و مشاركت مردم را از ضرورت هاي پيش رو دانست و بر توسعه ارتباط بدنه مديريتي استان با نخبگان تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز پنجشنبه 20 دي ماه ديدار و نشست هم انديشي استاندار يزد با مديران فعال در حوزه هاي مختلف زيرمجموعه استانداري با حضور معاونان استاندار صورت گرفت.

استاندار يزد با اشاره به اهميت تسلط مسئولان بخش هاي مختلف بر موضوعات كاري بيان كرد:شرايط كشور ايجاب مي كند ارتباط تعاملي خوبي بین مديران مياني و مديريت ارشد استان برقرار شود تا بتوان اقدامات اثرگذاری را در استان محقق ساخت.
«محمدعلي طالبي» بر باورمندي مديران نسبت به اهداف پيش رو تاكيد و  افزود:برنامه ريزي منسجم براي استان از اولويت هاي مهم است و تلاش مي شود با بهره گيري از نظرات نخبگان،مديران و صاحبان تجربه براي تحقق اين مهم اقدام شود.
طالبي خاطرنشان كرد:برنامه استان بر اساس ضرورت هايي از جمله آب،اشتغال،رفع نابرابري و الگوي توسعه دنبال مي شود و لازم است در پيشبرد اين موضوعات شاخصه هاي حكمراني خوب از جمله مشاركت مردم، شفافيت و مبارزه با فساد،مسئوليت پذيري و كارآمدي در تمام مجموعه ها به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.
وي اظهار داشت:بر اساس تقويت تعامل،اولويت بندي و توافق در موضوعات حداكثر تفيذ اختيار به معاونين زيرمجموعه صورت مي گيرد و بر اين مبنا اين تعامل از سوي معاونان با مديران بخش هاي مختلف نيز شكل خواهد گرفت تا كارها معطل نمانده و  با اتكا به اعتماد;حداكثر سرعت در تصميم گيري ها محقق شود.


* ايجاد اراده مشترك در توسعه استان/ مديران پاسخگوي رسانه ها و افكار عمومي باشند


عالي ترين مقام اجرايي استان يزد بر دوري از نگاه بخشي و جزيره اي تاكيد و گفت: براي ايجاد اراده مشترك در توسعه استان لازم است هم افزايي و همدلي در تمام بخش ها مورد توجه باشد.
طالبي به موضوعاتي از جمله تقويت بدنه كارشناسي و قوي،پرورش نيروهاي توانمند كه بتوانند در مديريت آينده استان ايفاي نقش نمايند و فعال سازي ظرفيت هاي مختلف زيرمجموعه در تقويت شرايط رفاهي و اداري كارمندان اشاره و هم افزايي مديران در اين زمينه را خواستار شد.
استاندار يزد بيان كرد:توسعه ارتباط بدنه مديريتي استان با نخبگان داراي اهميت فراوان است و ضروريست در قالب هيئت هاي انديشه ورز و اتاق هاي فكر هر حوزه نسبت به اين مهم  اقدام نمايد تا استان از نظرات و ديدگاه هاي ارزشمند براي پيشبرد اهداف مختلف بهره مند شود.
وي افزود: ارزشيابي منطقي مديران بر مبناي عملكرد واقعي و همسو اهميت دارد و لازم است جلسات اداري از پشتوانه و پيشنهادات كارشناسي بهره مند باشد تا نسبت به موضوعات همفكري و تصميم گيري شود زیرا هرگز برگزاري جلساتي گذرا و با موضوعات دسته بندي نشده قابل پذيرش نیست.
طالبي در پايان تاكيد كرد: مديران پاسخگوي رسانه ها و افكار عمومي باشند و هر اقدامي كه در فرآيند اداري انجام مي گيرد ممكن است با سوال از سوي رسانه ها و مردم مواجه شود كه بايد علاوه بر تقويت ارتباطات در اين زمينه دلايل هر تصميمي مشخص و  در صورت مطالبه بيان شود.
گفتني است در اين جلسه مديران حوزه هاي استانداري يزد به بيان ديدگاه ها و پيشنهادات خود در موضوعات مختلف پرداختند.
 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا