#محمدعلی وزیری معلم بازنشسته و روزنامه نگار

#محمدعلی وزیری معلم بازنشسته و روزنامه نگار
یزد بالاخره استاندار بومی  خود را یافت دکتر طالبی  که در عین جوانی  موصوف به پختگی ؛ ادب؛ دانایی؛ سختکوشی و علاقه مندی به پیشرفت استان است   طی مدیریت ارشد مهندس میرمحمدی و مهندس زمانی قمی  ( یادشان به خیر بادا  ) تجربه  و شناخت چالشها وچهره ها  را  پیدا کرده لذا  انتصابش فرصت خوبی برای مدیریت یزد ارزیابی می گردد،  امید می رود وی راه  را برای ورود  مدیران جوان؛  لایق بازکرده  با تدبیر و  اجرای برنامه های زیر بنایی توسعه محور؛  جذب سرمایه گذار  منطبق با فرهنگ و مقتضیات اقلیمی به استان رونقی تازه ببخشد   انتخاب استاندار از بدنه مدیریتی یزد که صاحبان نفوذ؛  فرصت طلبان  و چرب زبان  را خوب شناخته  این حسن را دارد که درکمین نشستگان  پست ورانت از خلا ذهنی او   سواستفاده نکنند
 از سوی دیگر وی  در اکثر جلسات؛ شوراهای  رسمی و برنامه ریزی ها  درکنار  استانداران قبلی  نشسته بوده لذا  راه رفته را  دوباره نمی پیماید زیرا به فراست دریافته  یزد دیگر  زمان  آزمایش وخطا ندارد.
 همچنین  افکار عمومی دیار دین و دانش  نیک واقف است طالبی   در حالی سکاندار یزد شده که با مضیقه های  شدید بودجه؛  انبوه  معوقات و آمار روبه فزون بیکاری تعطیلی مراکز کار و نژندی های اجتماعی واخلاقی  روبروست لذا سطح انتظارات خودرا  از اوپایین خواهند آورد از آن سو  وی  قطعا می داند مردم؛   آن امید و اعتماد عمومی که درپنج سال گذشته  به دولتمردان داشتند  را دیگر ندارند!  
لذا  ما  به جای تبریک و تعارفات و  مداهنه رایج؛   باخلوص واز صمیم قلب برای استان مان و  شخص استاندارجدید  دعا و آرزوی موفقیت   می کنیم
* در این  گفتار نباید از کنار نام دکتر زینی وند هم گذشت در  مدت  کوتاهی که او به یزد آمد    وی را مردی  دانا  باهوش و فراست توانمند و علاقه مند به یزد؛ با چهره ای فرهنگی اهل تعامل با رسانه یافتیم که به زیور اخلاق کریمه؛  تدین؛   ادب؛  فروتنی و  صبوری  آراسته است با توجه به این ویژگی ها بود که
یزد ی ها ی قدر شناس  در دوران فترت  استاندار بدون حس قوم گرایی وتعصب کور با تجلیل از خدمات  وی نامش را کنار  نام دکتر طالبی ذکر و همپای نامزد یزدی از  دکتر زینی وند  حمایت کرده از اعلام موضعش قبل وبعد استانداری دکتر طالبی  هم   به نیکی یاد نموده   واز سجایای دیگر او  برمی شمردند زیرا فرصت تفرقه را از تفرقه افکنانی  که نان خود را از نانوایی اختلاف افکنی می گیرند  گرفت
رجا واثق داریم در این برهه سخت کمافی السابق این دو مدیر  دست در دست ودر کنار هم برای آبادی ورونق دیار جهانی یزد خواهند کوشید که این دو  از تبار شیفتگان خدمتند
به امید روز -بهی  مردمان دیار دین ودانش

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا