بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و سرپرست شبکه بهداشت و درمان از پروژه های در حال احداث شبکه بهداشت و درمان و دانشکده پرستاری شهرستان

به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس "سید مهدی طلائی مقدم" معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و "وحید رضا گازرانی" سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان از پروژه های در دست احداث شبکه بهداشت و درمان شهرستان شامل  سومین مرکز جامع طبس، آزمایشگاه مواد غذایی و آب طبس، محوطه سازی دانشکده پرستاری، سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری، کلینیک ویژه طبس، آزمایشگاه پاتولوژی(آسیب شناسی) بازدید کردند.

در این بازدید مقرر شد با بودجه ای که از طریق معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان اختصاص داده خواهد شد پروژه مرکز بهداشت شماره 3 طبس که سومین مرکز جامع طبس به حساب می آید  نسبت به ادامه ساخت آن  اقدامات لازم صورت گیرد.

بازدید بعدی از آزمایشگاه مواد غذایی و آب شبکه بهداشت و درمان شهرستان صورت گرفت این آزمایشگاه که آماده بهره برداری  است برای تأمین نیاز شبکه بهداشت و  آموزش  دانشجویان دانشکده پرستاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 دانشکده پرستاری  طبس

همچنین از پروژه های دانشکده پرستاری شامل سالن در حال احداث آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و پروژه محوطه سازی دانشکده پرستاری، کلینیک در حال احداث ویژه طبس، آزمایشگاه پاتولوژی(آسیب شناسی)،سالن های احداث، تعمیر و بهسازی شده غذاخوری، ورزشی و پذیرایی دانشکده پرستاری بازدید شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا