یزدفردا:پیش از ظهر امروز مراسم معارفه محمد جواد رحیمی به عنوان مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق – بصورت داخلی – در مجموعه آموزش این شرکت در برگزار شد.

رحیمی در این مراسم با اعلام اینکه به بافقی بودن خود افتخار می کنم گفته است:من بافقی هستم و برنامه ام رسیدگی به کارگران تلاشگر مجموعه است و مطمئن باشید قرار نیست در این جایگاه به شهر یا کارگران خیانتی بکنم.

وی افزوده است:پیشبرد برنامه های عسکری در شرکت از دیگر برنامه های اینجانب در زمان مدیریت خواهد بود.

رحیمی از دلبسته نبودن خود به پول و پست هم سخن به میان آورده است.

لازم به ذکر است :محمد جواد عسکری همزمان مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد کشور نیز بوده است و به عنوان افراد مطرح برای استانداری یزد نیز نام برده می شود .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا