دوره تخصصی نجات درمانی و اقدامات پیش بیمارستانی ویژه خواهران هلال احمر در محل سالن کنفرانس جمعیت هلال احمر شهرستان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد ؛ حسین مجیبی فر سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان یزد اظهار داشت : در راستای تقویت تیم های عملیاتی امداد و نجات و توانمندسازی آنها ، رسالت آموزشی جمعیت هلال احمر و به منظور پیشگیری از حوادث و ارتقای مهارتهای امدادی ،دوره تخصصی نجات درمانی ( اقدامات پیش بیمارستانی )ویژه خواهران به همت واحد آموزش شهرستان یزد برگزار شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان یزد افزود :این دوره باحضور 40 نفر از خواهران به اجرا در آمد و فراگیران در این دوره اقدامات پیش بیمارستانی را زیر نظر اساتید مجرب فرا گرفتند.

مجیبی فر سرفصلهای آموزشی دوره مذکور را آشنایی با فرآیند های عملیاتی در تروماها ، شکستگی ها ، مدیریت راه هوایی ، تریاژ ، حمل مصدوم و... عنوان کرد.

وی ضمن اعلام برنامه های آموزشی فصل پاییز و فراخوان جذب فراگیر جهت شرکت در این دوره ها ، تربیت نیروهای عملیاتی متخصص و ساماندهی در تیم های امداد ونجات از وظایف و شاخصه های عملکردی  جمعیت هلال احمر برشمرد.

این مقام مسئول در پایان با تشریح فرآیند تشکیل تیم های عملیاتی از ادامه برگزاری دوره های  تخصصی و نیز برگزاری کارگاههای  توانمند سازی اعضای تیم ها خبر داد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا