فردا مدارس و ادارات دولتی باز است و باید پشت پرده این خبر بررسی شود

در پی پخش شایعه ی زیر.

 شنبه تمامی مراکز آموزشی کشور #تعطیل است!

نعمتی ، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: در پی تعطیلی چهارم شعبان ، تمامی ادارات و دانشگاه ها و مدارس کشور (اعم از مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی)
در روز شنبه #یکم_اردیبهشت تعطیل میباشد.

با برسی های انجام شده توسط یزدفردا  از استانداری ومنابع آگاه در دولت  در مورد اخبار پخش شده مبنی بر تعطیلی روز شنبه مدارس این خبر تکذیب شد

قصه از این قرار است  یک کانال جعلی با نام آموزش و پرورش در فضای مجازی اقدام به انتشار خبر تعطیلی مدارس در روز شنبه به مناسبت چهارم شعبان کرده است که این موضوع صحت ندارد. 

با بررسی در مصوبات مجلس شورای اسلامی   هیچ طرحی برای تعطیلی روز چهارم شعبان در مجلس مطرح و مصوب نشده است. اگر طرحی به تصویب برسد تمامی ادارات هم تعطیل هستند و به تبع آن مدارس هم تعطیل خواهند بود. 

لازم است مردم به  شایعات اینگونه کانال های جعلی دقت نکرده و اخبار دروغ را بیشتر انتشار ندهند .

و این احتمال هم دور از ذهن نیست که اینگونه خبرها در جهت تضعیف اطلاع رسانی دولت و مجلس نیز باشد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا