گزارش تصویری برگزاری راهپیمایی یوم ا... 13 آبان در بخش گاریزات


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا