23 مهر ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز« عصای سفید » نامگذاری شده است و سمبل استقلال افراد روشندل ، تکریم و عدالت اجتماعی برای نابینایان است.

پایگاه خبری یزد فردا،نامگذاری روز ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ به سال 1921 میلادی مربوط است که عکاس اﻫﻞ ﺷﻬﺮ
« ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل» اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑه ﻧﺎم « ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﮕﺰ» ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ای ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده بود، ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ تصادف با وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف از ﻋﺼﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ استفاده کرد و دلیل انتخاب این رنگ مشاهده آسان آن برای همگان بود.
ﭘﺲ از آن 2 ﺗﻦ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ محققان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمهای دﮐﺘﺮ« ﻧﺎول ﭘﺮی» ، رﯾﺎﺿﯿﺪان و دکتر « هاکوبس تنبروک»، ﺣﻘﻮﻗﺪان، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ روز از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ برﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن، ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و در این قانون تمام حقوق اجتماعی روشندلان دیده شده است.
این بیانیه در سال 1938 میلادی برابر با 1317 هجری شمسی از طرف فدراسیون جهانی نابینایان به رسمیت شناخته شد.
هم اکنون بسیاری از ملل مختلف مفاد این قانون را پذیرفته اند و به صورت قانون، همه یا بخشی از آن را به اجرا گذاشته اند، این قانون شامل 7 ماده و 9 تبصره است.
عصای سفید نماد ایمنی و تردد افراد نابینا در محیط پیرامون خود است که بتواند در اجتماع حضور پیدا کنند و از حقوق خود همانند دیگر افراد جامعه برخوردار شوند.
عصای سفید چشمان یک نابینا ست، همانطور که ما دارای قدرت بینایی هستیم باید همه از امکانات استفاده کنیم آنها هم به عنوان یک شهروند این حق را دارند.
عصای سفید، پرچم استقلال یک نابیناست ،روز عصای سفید روز ترحم، دلسوزی نیست بلکه این روز به رسمیت شناختن استقلال و حقوق نابینایان است.
گرچه نابینایان از دیدن خیلی چیزهای زیبا در دنیا محروم هستند اما آنها با دستان و گوش هایشان خیلی چیزها را می بینند و می شنوند.
روز عصای سفید به منظور پررنگ نشان دادن نیازها و رساندن صدا و پیغام افراد نابینا به همه آحاد جامعه ، سیاست گذاران و بیداری سازی وجدان های پاک است.
شعار روز عصای سفید ،این قدرت است ، این اعتماد به نفس است، این استقلال است نامگذاری شده است که در این شعار خیلی چیزها نهفته است فقط چشمان بینا می خواهد که معنی واژگان آن را بفهمد.
اوایل مهرماه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی (راهور ناجا) گفت:ه قانونگذار برای رانندگانی که قانون عصای ‌سفید را رعایت نمی‌کنند یک میلیون ریال جریمه در نظر گرفته است.
وی بیان کرد: قانون عصای سفید قانون بین المللی است که به تازگی در هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده و اجرایی شد.
در این قانون رانندگان موظف هستند در صورت نزدیک شدن افراد استفاده کننده از صندلی چرخدار (ویلچر) یا عصای سفید از سرعت خود بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت کنند که این متن به عنوان تبصره به ماده 129 الحاق می شود.
همچنین رانندگان موظف هستند در صورت نزدیک شدن به فرد استفاده کننده از عصای سفید که عصای خود را به علامت توقف به صورت افقی به رانندگان نشان می دهد توقف کنند و پس از عبور آن فرد به حرکت خود ادامه دهند که این متن نیز به عنوان تبصره به ماده 140 الحاق می شود.
امیدواریم که این قانون به نحو احسن اجرایی شود و بخشی از مشکلات روشندلان هم رفع شود .
هرگز افراد جامعه نباید به این فکر کنند که فرد به دلیل اینکه از حس بینایی محروم است در جامعه از هیچ حق و حقوقی برخوردار نباشد بلکه این افراد دارای توانمندی هایی هستند که باید شرایط حضور در اجتماع برای آنها فراهم شود.
در جامعه روشندلان افراد موفق داریم که با توجه به سختی ها و مشکلات فراوان بالاترین درجه علمی را گذرانده اند و به همگان نشان دادند که معلولیت ، محدویت نیست.
آیا محیط شهر ها ، خیابان ها برای تردد معلولان و نابینایان مناسب سازی شده است؟ آیا امکان حضور فرد روشندل بدون کمک دیگران امکان پذیر است؟
آیا سازمان ها و ارگان های دولتی برای حضور معلولان و به ویژه نابینان برای حضور آنها مناسب سازی شده است؟
به نظر می رسد هنوز چنین امکاناتی برای آنها فراهم نشده است و هنوز از حقوق اولیه خود محروم هستند.
بنابراین به فردی که چشماهایش نمی بیند یک عصای سفید بدهید و به کسانی که با چشم قلبشان نمی بینند 100 عصای سیاه باید داد.
روز عصای سفید برتمام روشندلان مبارک.
همچنین معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی یزد تعداد معلولان این استان را 49 هزار نفر بیان کرد و گفته بود: هفت هزار و 200 نفر از این تعداد( 14.5 درصد) معلولان نابینا و کم بینا هستند.
محمدحسین غنیمت دیروز شنبه به مناسبت روز جهانی نابینایان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته بود: این رقم در کشور 12 درصد است و آمار افراد نابینا و کم بینا در استان بیشتر از میانگین کشوری است.
وی علت بالا بودن تعداد نابینا استان را بیماریهای دیابت ، فشارخون ، عفونی و ازدواج های فامیلی بیان کرد و افزود: همچنین عوامل ژنتیکی و ارثی هم در این معلولیت دخیل هستند.
هم اکنون 25 هزار و 200 معلول در بهزیستی استان پرونده دارند و از خدمات آن بهره مند می شوند.
40 درصد معلولان استان یزد، جسمی حرکتی، 27 درصد ذهنی و بقیه دارای معلولیت شنوایی، بینایی و دیگر معلولیت ها هستند.
استان یزد یک میلیون و 138هزار نفر جمعیت دارد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا