سرچشمه اخلاق
به مناسبت سالگرد ارتحال معلم اخلاق مرحوم آیت الله خاتمی (ره)

یزدفردا -مرتضی عابدی اردکانی:همه کویر را به ستاره های فریبایش می شناسند. ستارگانی که سحر راوی حکایت هزار و یک شب مردان و زنان سخت کوش کویر میباشند. آسمان کویر هرچند خورشید سوزانی را در سینه خود تجربه کرده است اما دلهای بی قرار ، تنها و تنها در سکوت پر رمز و راز شب کویری ، به گرمای جان بخش حیات معنوی خود رسیده اند. آنان خضر وار آب حیات خود را در سرچشم های تاریکی جسته اند.
اردکان را همه به نامی می شناسند که برگ برگ تاریخ سبزش گواه این حسن انتخاب است . - معدن اصحاب هوش- خاستگاه زنان و مردانی که دست های پینه بسته اشان ، نشان از سخت کوشی در ارتزاق رزق حلال است. دانشمندانی که شمار آن از شمار روزهای سال افزون شده است و فرهیختگانی که هنوز از مظهرپرفیض خود ، جماعتی را سیراب می سازند.
روزگاری دراین شهر آسمانی ، مردانی نفس های قدسی خود را به خلق هدیه می کردند که خود از چشمه جوشان معرفت الهی سیراب شده بودند. کوچه پس کوچه های گلین این شهر کویری هنوز ردپای کسانی را در دل خود ثبت کرده است که غبار روزگار ، چهره آنان را به دست فراموشی نسپرده است. هنوز گوش بیدار خلق گریزان از خواب غفلت اردکان ، تشنه شنیدن کلامی است که چون دم مسیحا ، جانی تازه در رگ خسته شهر بدمد.
آری ، آبان تنها یادآور رحلت بزرگ مرد اخلاق اردکان نیست. خاتمی نه تنها اسم که سمبل نسلی است که در دامان پر طراوات حوزه ی این شهر ، شهد فقه و اصول نوشیدندو با چاشنی اخلاق ، معجونی به یادماندنی برای همه نسل ها ساختند. آنانی که مبارزه را با گوشت و پوست خود می فهمیدند و به قول مراد راحلشان ، عمری را با تحجر جنگیدند.
خاتمی ثمره یک عمر مجاهدت روحانیت روشن ضمیر این مرز و بوم در نزاع نا برابر با تزویر و ریا بود. آنانی که به اسلام تنها به ظاهرش بسنده نکردندو کوشیدند به قدر عقولهم ، دیگران را نیز در لذت فهم اصالت اسلام ناب شریک سازند.آنانی که بیشتر عمل کردند ونخواستند با حرف خود را خسته کنند.
خاتمی را کسی خوب می شناسد که ""روز"" را خوب شناخته باشد ، او متعلق به نسل خود نبود که اگر چنین بود ، شاید هیچگاه مفتخر به دریافت لقب روشن ضمیر نمی شد ، او تعلق به فردایی داشت که برایش از امروز هم مهم تر بود. او کوشید تا در مکارم اخلاق خود ، مدینه ای بنیان گذاری کند که اخلاق حرف اول را بزند. او خوب می دانست که برای رسیدن به آنچه در زیرظاهر اسلام مخفی مانده است ، اول باید خود را ساخت. شاید حکایت او ، ریشه در رمز وراز اعداد 23 و 40 داشت. اعدای که مقتدای فکری اش که بی شک جدمطهرش بود، بینان گذاری کرد . کسی که چهل سال ، خود را ساخت تا بتواند برای بیست و سه سال دیگر سازی ، توشه ای فراهم آورده باشد.
روح سبزش قریب رحمت ربش باد.

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا