به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، با پیگیری دفتر حقوقی این شرکت و با اخذ دستور دادستان یزد و هماهنگی با نماینده دادستان یک مورد تجاوز به حریم خط ۶۳ کیلوولت جهان‌آباد – اردکان رفع شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، با پیگیری دفتر حقوقی این شرکت و با اخذ دستور دادستان یزد و هماهنگی با نماینده دادستان یک مورد تجاوز به حریم خط ۶۳ کیلوولت جهان‌آباد – اردکان رفع شد.

سیدابوالحسن حیدریه‌زاده مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد، در گفتگو با دفتر روابط عمومی بیان داشت: این رفع تجاوز از حریم، در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و همچنین در ادامه آزادسازی حریم خطوط برق در سراسر استان و شهرستان‌ها و پس از انجام مراحل قانونی، انجام گرفته است.

وی افزود: این اقدام باهدف پاک‌سازی حریم و موانع برای تعمیرات خط توسط همکاران معاونت بهره‌برداری و جلوگیری از خسارات جانی و مالی انجام شد.

شایان‌ذکر است، حریم خطوط از فاز کناری برای خط ۶۳ کیلوولت از هر طرف ۸ متر است؛ که برای حفظ سلامتی و جلوگیری از خسارات جانی و مالی، رعایت حریم تعیین‌شده از نظر قانون الزامی است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا