ائمه جمعه استان خراسان جنوبی نمازهای جمعه را به نشانه اعتراض به برکنار نشدن استاندار خراسان جنوبی اقامه نکردند و امروز ائمه جمعه موقت نماز خواندند.

ائمه جمعه استان خراسان جنوبی نمازهای جمعه را به نشانه اعتراض به برکنار نشدن استاندار خراسان جنوبی اقامه نکردند و امروز ائمه جمعه موقت نماز خواندند.
 
به گزارش فارس، تحصن علما و طلاب و ائمه جمعه خراسان جنوبی امروز وارد روز سوم شد و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی نیز نمازهای جمعه را به نشانه اعتراض به عدم برکناری استاندار خراسان جنوبی اقامه نکردند و امروز ائمه جمعه موقت نماز خواندند.

 ائمه جمعه شهرستان های خراسان جنوبی در اعتراض به سخنان هنجار شکنانه استاندار و برکنار نشدن وی از سمتش، امروز نمازهای جمعه را اقامه نکردند و ائمه جمعه موقت نماز را خواندند.

 ائمه جمعه، روحانیون و طلاب و جمعی از مردم استان خراسان جنوبی در پی اعتراض به سخنان استاندار خراسان جنوبی در جمع هنرمندان این استان که در ۲۸ بهمن ماه برگزار شده بود از روز ۱۸ اسفند در مدرسه علمیه سفیران هدایت بیرجند تحصن کرده اند.

این تحصن امروز وارد سومین روز شده و ائمه جمعه استان با حضور در این تحصن به نشانه اعتراض نمازهای جمعه شهرستان ها را اقامه نکردند.

 نمازجمعه های امروز شهرستان ها به امامت ائمه جمعه موقت اقامه شد و محور سخنان آنها نیز اعتراض به سخنان استاندار و بی توجهی وزارت کشور به اعتراض مردم بود.

 همچنین ائمه جمعه استان امروز در محل تحصن اعلام کردند در صورت برکنار نشدن استاندار نمازهای جمعه هفته آینده تعطیل خواهد شد.

ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز امام جمعه فردوس به عنوان سخنگوی متحصنین در نشست خبری در جمع خبرنگاران حاضر خواهد شد.


 
گفته می‌شود در صورت عدم برکناری استاندار نمازهای جمعه هفته آینده تعطیل می‌شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا