به گزارش خبر نگار یزد فردا در طبس افتتاحیه یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران باحضورمعاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان طبس ومیهمانان داخلی و خارجی و مسئولین شهرستان طبس به میزبانی دانشگاه پیام نور طبس برگزار شد

 به گزارش خبر نگار یزد فردا در طبس افتتاحیه یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران باحضورمعاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان طبس ومیهمانان داخلی و خارجی و مسئولین شهرستان طبس به میزبانی دانشگاه پیام نور طبس برگزار شد

معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان طبس درهمایش انجمن دیرینه شناسی ایران گفت:این امادگی راداریم که در شهرستان طبس ژئوپارک جهانی را ایجاد کنیم. ظرفیتهای طبس دراین زمینه غیرقابل انکاراست
مهندس طلایی افزود: پیوند بین معدن وگردشگری دراقتصاد ,سندتوسعه وچشم اندازشهرستان کمک بزرگیست.

دکترامیرحسنخانی نماینده مردم شریف طبس در مجلس بیان داشت:ماسوله ی کویر,یوزپلنگ اسیایی,و... پروژه هایی عظیم است که کمترازان بهره برده شده است واین ها همه زمینه ی ایجادژئوپارک درطبس رافراهم کرده است.
دکتر امیرحسنخانی گفت:ژئوپارک شدن طبس برازنده ی نام طبس است.ما مسیولین موظفیم تااین موضوع را به جد پیگیری کرده و زمینه فراهم کنیم.

دکترعاشوری رئیس انجمن دیرینه شناسی ایران: بحق طبس بهشت زمین شناسی ایران است.کاملترین برش پالئوزوئیک را نه تنها درایران که درخاورمیانه درطبس داریم.اگر400میلیون سال رابخواهیم تاریخش رابررسی کنیم کاملترین کتاب وتاریخ تاریخ ناحیه ی طبس است.
رییس انجمن دیرینه شناسی ایران افزود:طبس جایگاهی منحصر بفرد را درخاورمیانه دارد که بهترین فضارا برای زمین شناسان ودانشجویان این علم فراهم کرده است.وی از زحمات خانم شیبانی جهت پیگیریهای مستمر برای برگزاری این همایش درطبس تشکر کرد و افزود :این همایش را هر5 سال مجدد درطبس برگزارخواهیم کرد ِ


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا