به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات پروژه هاي عمراني بخش گاريزات مورد بازديد مدير كل امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد قرار گرفت.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا