فیلم فصل نرگس فیلم قابل قبولی است که داستانی قابل اعتنا و چند لایه دارد و تا آخرین دقایق فیلم، تماشاگر را روی صندلی سینما نگه می دارد.

امشب فرصتی دست داد تا به دیدن فیلم فصل نرگس، به جشنواره فیلم فجر بروم.

اول) امکان دیدن همزمان فیلم های جشنواره ی فیلم فجر در استان ها نقطه ی قوتی است که جای تقدیر و تشکر دارد.

دوم) فصل نرگس جزو فیلم های شب اول جشنواره بود و نکته جالب توجه برای من تهیه کنندگی آن توسط پسر دکتر عارف است.

سوم) جشنواره امسال دارای یک فیلم دیگر هم به کارگردانی خانم رقیه توکلی کارگردان یزدی است که جای مباهات دارد.

چهارم) نقد فیلم متعلق به اهل ان است اما از نگاه یک تماشاگر :

الف) فیلم قابل قبولی است که داستانی قابل اعتنا و چند لایه دارد و تا آخرین دقایق فیلم، تماشاگر را روی صندلی سینما نگه می دارد.

ب) موضوع اصلی فیلم مربوط به اهدا عضو می باشد.

ج)  قدرت شبکه های اجتماعی در فیلم بخوبی نشان داده می شود.

د) زنان سرپرست خانوار و مشکلات معیشتی آنها یکی دیگر از لایه های فیلم می باشد که بخوبی نشان داده شده است.

ه) با توجه به کارگردانی فیلم توسط خانم نگار آذربایحانی، فیلم یک اثر لطیف زنانه با دیالوگ های زیبا و فاخر متعلق به بانوان می باشد. حضور گوهر خیر اندیش که برای ما یزدی ها با کلی خاطره همراه است قابل توجه بود.

و) فکر کنم در صحنه ای از فیلم تهیه کننده فیلم اقای عارف نیز به تصویر کشیده می شود که برایم جالب توجه بود.

دکتر احمد ابویی

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا