انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 1
تفتی
Iran, Islamic Republic of
1395-10-2009:44:44.656774

شهروندان تفتی خواهان برخورد با تخلفات شهرداری وبرخی از اعضای شورا هستند .مدیر کل شدن نمیتواند این انتظار بحق تفتی ها را خاموش کند .