سرپرست اورژانس 115 بهاباد از انتقال نخستین مصدوم اورژانسی از بیمارستان حکیم بهاباد ی بابالگرد اورژانس هوائی به یزد خبر داد .

سرپرست اورژانس 115 بهاباد از انتقال نخستین مصدوم اورژانسی از بیمارستان حکیم بهاباد ی بابالگرد اورژانس هوائی به یزد خبر داد .

سید عباس رضوانیان اظهارداشت : نخستین  مصدوم اورژانسی ازبیمارستان حکیم بهابادی توسط بالگرداورژانس هوایی استان به یزدانتقال داده شد.

وی افزود :خودروی این فرد روز جمعه درمسیرجاده چادرملو به بهاباددچارسانحه شده وخودروواژگون شدپس ازاطلاع به اورژانس 115 بهابادبلافاصله یک کدامدادی ازبهابادبه منطقه اعزام ومصدوم  که ضربه مغزی شده بودتوسط اورژانس بهاباد به بیمارستان این شهرستان انتقال داده شد.

رضوانیان در خصوص انتقال مصدوم به یزد گفت : به لحاظ شدت جراحات امکان اعزام وی با آمبولانس جایزنبود.بلافاصله باهماهنگی  اورژانس هوایی استان واعزام بالگرد به بهاباداولین مصدوم سانحه رانندگی درکمترین زمان به یزد اعزام وتحت مداواقرارگرفت.

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا