حماسه عظیم مردم در9دی ما88مشت محکمی بودبردهان فتنه گران داخلی وحامیان آنها

یزدفردا"حماسه عظیم مردم در9دی ما88مشت محکمی بودبردهان فتنه گران داخلی وحامیان آنها.روزی که مقام معظم رهبری بهترین تعبیر‌ها و مفاهیم را در مورد 9 دی ماه داشتند و فرمودند 9 دی تجلی قدرت خدا بود که می توان از همین گفته درس های زیاد و مفاهیم فراوانی برداشت کرد.

 حماسه 9 دی پیام های کلیدی فراوانی دارد که همگی آن ها ناظر روح دیانت و دین مداری است.مردم ایران با انقلاب بر علیه رژیم طاغوت بر خواسته ها و آموزه های اسلام پای فشردند و در سال های بعد نیز تن به انحراف از مفاهیم دینی و ارزشی خود ندادند که این در حماسه ی 9 دی تجلی یافت.

مقام معظم رهبری همیشه هشدار داده اند تا مواظب فتنه های زمان باشیم و انقلاب و ارزش های اسلامی را حفظ نماییم روزی که فریب خوردگان و فتنه گران در پی آن بودند تا با ضربه زدن های نرم و پیاپی پایه های نظام اسلامی را بلرزانند، اما مردم انقلابی پای پیش گذاشته و چنان درسی به آنان دادند که در تاریخ نظیرنداشته وآنها خود محو شدند. مردم در سال 88 در 9 دی نشان دادند که همیشه پای ارزش های دینی و فرهنگی خود ایستاده اند و با فتنه گرانی که ارزش های دینی، عاشورا و امام را به سخره می گیرند مقابله خواهند کرد.

اینجانب بر برگزاری مراسم روز بصیرت تاکید میکنم و آن را پاسخی به ندای رهبری میدانم موفقیت همگان را ازدرگاه ایزدمنان خواهانم وبرای خدمتگزاران به اسلام بویژه امام خامنه ای آرزوی سلامتی دارم.

علی برهان

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا