1)مدیران جدید توجه کنند.

تجربه موفقیت آمیز مدیریت تیم فوتبال پاس تهران هنوز در خاطره ها وجود دارد !!

2)احتمالا تیم فولاد یزد به تیم جواد یزد تغییر نام خواهد داد.

3)و در یک حرکت کاملا خود جوش تمامی دانش اموزان و دانشجویان جواد  هوادار تیم، خواهند گردید و از پیراهن و شال گردن تیم استفاده می کنند.

4)از این پس بر اساس اصل شایسته سالاری بازبکنان، کادر مربیگری تدارکات و... از بین جوادی ها انتخاب و استعداد یابی می شوند.

5)هم چنین احتمالا هزینه های تیم نیز از طریق خود یاری داوطلبانه هواداران تامین خواهد شد.

6)منتظر برنامه های بعدی به همراه رزومه وعکس های ورزشی مسولین باشید.

7)شوخی بود جدی نگیرید.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا