دکتر احمد ابویی

1)امید به اینده در دانشجویان کم رنگ تر شده است.

2) هزینه فعالیتهای سیاسی واجتماعی دانشجویان  بالا تر رفته است.

3)کاهش سرمایه اجتماعی موجب موج بی تفاوتی در بین دانشجویان  گردیده وجامعه دانشجویی خسته و خواب الود است.

4) پیشرفت تکنولوژی ارتباطات ،باعث قویتر شدن شبکه اجتماعی دانشجویان گردیده است.

5)  در دانشگاههای عصر حاضر   گفتمان اصلاح طلبی بین دانشجویان حاکم است وتفکر انقلابی ورادیکال متعلق به گذشته می باشد.

6)  دانشجویان هنوز به عنوان یک گروه مرجع مورد تایید  واعتماد مردم محسوب می شوند.

7) بیش از نیمی از دانشجویان کشور را بانوان تشکیل می دهند ومطالبات حقوق ز نان بیش از گذشته توسط انان پیگیری می شود.

8) انتخابات عرصه ی عملگرایی دانشجویان است و انان با فراست  اعتراض  خود را به وضع موجود ، در صحنه انتخابات نشان می دهند.

9)ادامه ی تبعیض ونقض شایسته سالاری درسیستم دانشگاهی موجب فرار مغزها ،وافت پیشرونده توان علمی دانشجویان می گردد.

10) مدرک گرایی وتوسعه روزافزون دانشگاهها موجب تربیت نسل جدیدی از دانشجویان می گردد که  مهارتهای کمتری را در سطوح اجتماعی ،فنی مهندسی وعلمی دارند.

11) جذابیت شبکه های اجتماعی ،به عنوان رقیب اصلی مطالعه ، روحیه پرسشگر دانشجو را به تماشاچی بودن تقلیل داده است.

12) عدم توجه جدی حاکمیت به خواست ها ونیازهای بدنه چند میلیونی دانشجویان چالشی سخت را در پی خواهد داشت.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا