فرماندار تفت با صدور پیامی از نصاب شایسته شهرستان تفت در مشارکت چشمگیر در تکمیل اینترنتی فرم سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 قدردانی و آن را نشانه فهم عمیق مردم این سامان ارزیابی کرد.

فرماندار تفت با صدور پیامی از نصاب شایسته شهرستان تفت در مشارکت چشمگیر در تکمیل اینترنتی فرم سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 قدردانی و آن را نشانه فهم عمیق مردم این سامان ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "محمود زارع رشکوییه" در این پیام با اشاره به این که میانگین مشارکت مردم شریف ایران اسلامی در روش اینترنتی سرشماری امسال بالغ بر 45 درصد بوده  آورده است: این در حالی است که مردم شریف شهرستان تفت با نصاب بیش از 85 درصد به لحاظ مشارکت اینترنتی در سرشماری 95 شایسته تجلیل و قدردانی هستند.

فرماندار تفت با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اجرای طرح های ملی ادامه داده است: مشارکت و همراهی مردم شریف در تحقق اهداف طرح های مهم و اساسی ملی همچون سرشماری، ضمن کاهش هزینه های ملی، منجر به تقویت روح همبستگی و همدلی و همزبانی میان مردم و خادمان ملت شده و دستیابی به توسعه پایدار را بیش از پیش محقق می سازد.

زارع در پایان با اشاره به آغاز مرحله سرشماری حضوری در کشور افزوده است: مردم شریف شهرستان تفت همگام باسایر مردم میهن عزیز اسلامی در این مرحله از اجرای طرح سرشماری نیز نهایت همکاری و همراهی را با ماموران سرشماری داشته باشند به نحوی که افراد شرکت کننده در سرشماری به روش اینترنتی از طریق ارائه کدهای دوازده رقمی دریافتی به ماموران، مشارکت خود در این سرشماری را تکمیل نمایند.

وی افزوده است: افرادی که به هر دلیل تاکنون نتوانسته اند در این سرشماری به روش اینترنتی شرکت نمایند می تواند با ارائه اطلاعات خود به ماموران در مراجعه حضوری، در این سرشماری مشارکت نموده و مسئولان را برای دستیابی به آمار متقن و موثر یاری کرده و وظیفه و مسئولیت ملی خود را به انجام رسانند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا