یزدفردا"گروه اجتماعی "سرویس حوادث"خبرهای پلیس استان یزد: معاون دادگستری استان یزد در جلسه تعامل قضایی گفت: تعامل پلیس و دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم سازنده است.

 

به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا:، "محمدرضابهشتیان" در دیدار فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه، تعامل دستگاه قضایی و انتظامی را باعث افزایش امنیت جامعه دانست و افزود: تعامل این دو دستگاه اعتماد عمومی را به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشان كرد: وظیفه همه ما برخورد قانونی با مجرمان است و نیروی انتظامی شهرستان نیز با تلاش شبانه روزی عرصه را بر مجرمان سخت کرده و تلاش های پلیس بر هیچ کس پوشیده نیست که حاصل این تلاش برقراری امنیت پایدار است.

بهشتیان با تاکید بر لزوم مشارکت و همراهی تمام اقشار مردم در تامین و حفظ امنیت اجتماعی پایدار گفت: تعامل و هماهنگی بین پلیس و دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم سازنده است.

سرهنگ "احمدکمالی" فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه در ادامه ضمن تقدیر و تشكر از تعامل دستگاه قضایی با پلیس با تأكید بر همكاری و تعامل تنگاتنگ نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی با دادگستری، تأمین امنیت برای آحاد جامعه را بسیار مهم توصیف كرد.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت جرایم در این شهرستان گفت: پلیس برای همکاری با دستگاه قضایی و سایر نهادها با هدف مقابله با مجرمان و سالم سازی محیط های اجتماعی آمادگی کامل دارد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا