یزدفردا"گروه اجتماعی "سرویس حوادث"خبرهای پلیس استان یزد: كیفیت در كلام در زن و مرد فرق دارد. خانم ها روان تر از آقایان سخن می گویند و واژگان را با شیوایی خاصی بیان می كنند.

خانم ها هنگام صحبت بیشتراز فن بیان بهره می گیرند و قدرت وصف و شرح افزون تری دارند و به لحاظ ساختار صحیح گرامر و تلفظ درست كلمات، از آقایان پیشرفته تر هستند كه یكی از مهم ترین دلایل این برتری، زیاد صحبت كردن است كه كار نیكو كردن از پر كردن است.

دختر اول دبستان به اندازه پسر دوم دبستان دارای خزانه لغات است. به همین علت خانم ها در گفتن اخبار موفق ترند و در سخنرانی كمتر اشتباه می كنند و نیز به همین علت، جمله های طولانی تر، عبارت های مفصل تر و مدت زمان بیشتری را برای گفت و گو به كار می برند؛ اما آقایان كمتر و خلاصه تر حرف می زنند.

هنگامی كه دو خانم از شخصی برنجند، ساعت ها درباره او به گفت و گو می نشینند؛ اما آقایان با یادآوری ساده از كنار ماجرا می گذرند و كدورت كمی درذهنشان نگه می دارند، به سادگی، ارتباطشان را با فرد موردنظر قطع می كنند و درباره او با كسی درد دل نمی كنند.

از ویژگی های كلامی خانم ها این است كه در ضمن روانی سخن، سخنشان را در لفافه می پیچند؛ برای مثال وقتی خانمی می خواهد بگوید: از  فلان كار خوشم نمی آید می گوید: فكر نمی كنی بهتر باشد از ادامه این كار صرف نظر كنی؟

خانم ها هنگام سخن گفتن نیازهایشان را غیرمستقیم مطرح می كنند یا، به طور مثال وقتی خانمی می گوید: تو هیچ وقت به من توجه نمی كنی؛ یعنی من الان به توجه تو نیاز دارم یا وقتی می گوید: تو هیچ گاه برای من هدیه نمی خری، به این معنا است كه الان هدیه بخر؛ اما آقایان این گونه نیستند و با صراحت سخن می گویند و عبارت های تحكم آمیز را به كار می برند؛ مانند این كار را انجام ده یا این كار را انجام نده.

زنان از زبان و كلام برای گسترش روابط دوستی دوجانبه به ویژه با زنان دیگر استفاده می كنند و شنوندگان خوبی هستند؛ اما مردان از زبان و صحبت كردن برای نشان دادن مهارت، مقام و رتبه خود بهره  می برند.

خانم ها در محل كار، در صحبت ها از كلمه "ما" استفاده می كنند تا بیشتر حالت مشاركت و همكاری را میان خودشان نشان بدهند؛ اما آقایان واژه های من را به كار می برند تا استقلال و قدرتشان را به رخ دیگران بكشند.

بار معنایی واژگان برای زنان زیاد مهم نیست و بدان توجه نمی كنند؛ بلكه آنها را برای ابراز احساسات خود به كار می برند. زن وقتی ناراحت است به شوهرش می گوید: تو خیلی ظالمی. یك لحظه از تو روی خوش ندیدم. یك بار مرا خوشحال نكردی و ... اما خودش هم می داند كه این سخنان واقعیت ندارد.

از تفاوت های كلامی زن و مرد این است كه زن خیلی خوب می تواند طرز صحبت  و آهنگ صدایش را به كودكان نزدیك كند؛ اما مرد به طور معمول از واژگان و عبارت های دشوار در صحبت با كودكان استفاده می كند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا