با حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین، همزمان زنگ مهر، مقاومت و آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه برکت خاتم به صدا در آمد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی فرماندار خاتم در جمع دانش آموزان گفت: داشتن آمار دقیق، زیرساخت اصلی برای توسعه و پیشرفت جامعه محسوب می‌شود و مسئولان کشور با بهره‌گیری از آمار و اطلاعات حاصل از سرشماری می‌توانند برنامه ریزی مناسبی برای آینده کشور انجام دهند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی در خصوص نحوه‌ی اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت: آموزش و پرورش با توجه به ارتباط مستقیم با دانش آموزان و اولیاء نقش مهمی در اجرای دقیق این سرشماری دارد.
وی اظهار کرد: باتوجه به این که بخشی از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 به صورت اینترنتی انجام می‌شود، آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با اولیاء، می‌تواند مردم را به این امر ترغیب کرده و میزان ثبت اینترنتی اطلاعات خانوار را افزایش دهد.
گفتنی است طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 در مرحله اول، از سوم تا 24 مهرماه امسال به صورت اینترنتی آغاز و از 25 مهر تا 25 آبان نیز مأموران سرشماری با مراجعه به منازل، اطلاعات آن دسته از خانواده‌هایی که نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نکرده‌اند را دریافت می‌کنند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا