شوق الشعرا

یزدفردا "شوق الشعرا:قاتلان جوان زرگر یزدی پنج روز پس از سرقت و قتل و قبل از آنکه حتی فرصت کنند بخشی از,طلاهای دزدی را فروخته و خرج کنند، در غرب کشور، غافلگیر و دستگیر شدند و حال بسباری در فکر این هستند که ببینند این قاتلان سارق، اهل کجا و کدام شهر و منطقه کشور هستند و چه فرقی می کند اهل کدام شهر ایران باشند، که ایرانی هستند و در وهله اول یکی از هم وطنان خود را کشته اند؛ و اما حقیقت اینست که اگر شرایط,قتل و دزدی مهیا نبود آنان می توانستند بدین راحتی دست به قتل و دزدی بزنند!؟
اگر پارکینگ شهرداری نگهبان و دوربین های مدار بسته و نظارت داشت آیا بدین راحتی و سادگی سارقان می توانستند جوان زرگر را در پارکینگ غافلگیر کرده و به قتل برسانند؟ بسیار چیزهای کوچک می توانستند مانعی بزرگی بر سر راه قتل ایجاد کنند و اما آنهایی هم که در ایجاد شرایط امن برای سرقت و قتل نقش داشته اند، در این گناه سهم دارند و شریک می باشند؛ و نباید غفلت ها مورد قصور قرار گیرد.
اینک تا روز تشکیل دادگاه و اعلام حکم و بر بالای چوبه دار رفتن قاتلان سارق، دوباره باز بازار انواع و اقسام شایعات و تحلیل ها داغ می شود، و مردم شهر زادگاه قاتل، گاه مورد هجوم ذهنیت ها قرار خواهند گرفت و اما حقیقت اینست که همه شهرهای ,ایران، هم آدم خوب دارد و هم آدم بد.
هم دزد و قاتل دارد و هم دکتر و مهندس، دکتر و مهندسانی که در شرایطی، آنان نیز ممکن است قتل و دزدی انجام دهند.
از زمانی که دنیا کمتر از ده نفر جمعیت داشت و قابیل، هابیل را کشت، قصه تعدی و ظلم و قتل آغاز شد و این قصه همچنان تا پایان دنیا ادامه خواهد داشت، چرا که تا هابیل هست، قابیل هم هست، و تا قابیل هست، هابیل ها مدام کشته خواهند شد! پس بیندیشیم که چگونه می توان مانع از تولد و رشد قابیل ها شد!

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا