فکر می کنم جلسه ی تودیع و معارفه ی استاندار جدید سردار فلاح زاده بود، در جلسه معارفه سردار مثل رییس جمهور احمدی نژاد سخنان جالبی ایراد نمودند و به بسیاری مطالب توجه نمودند.

از جمله مشکلات کم  آبی یزد و لزوم انتقال آب به یزد از ...

بیش از 10 سال از آن زمان گذشته مسوولین زیادی آمده اند و رفته اند اما همگی از جمله  وکیل جدید یزد  فقط از لزوم اب رسانی به یزد و بحران آب صحبت کرده اند. متاسفانه هنوز حداقل کمتر شاهد نظر کارشناسی در این مورد بود ه ایم ایا اساسا

الف)پروژه انتقال اب از دریا به یزد  عملی هست؟ کشور دیگری مشابه این کار را انجام داده است؟ انتقال اب برای اب شرب است یا صنعت وکشاورزی ؟

ب)مشکلات زیست محیطی بدنبال ندارد؟

ج)هزینه آن چقدر است؟ اعتبارات ملی تامین کننده ان است یا بخش خصوصی؟ انتقال آب توسط چه پیمانکاری انجام می شود؟!

د) مدت زمان انجام آن چه مقدار است؟

ه)کدام تیم دانشگاهی و یا مشاوری این تحقیق را انجام داده؟

و)ایاهمه ی جوانب انتقال اب در نظر گرفته شده؟

ز)کارشناسان خارجی نیز این مطلب  را تایید کرده اند یا نتیجه مثل بعضی سد سازی ها خواهد شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا