در خبر ها داشتیم "تمساح مهاجمی که موجب مرگ کودک 10 ساله سیستانی شده بود پس از یک ماه به دام افتاد!! این تمساح که به  تمساح پوزه کوتاه (گاندو) مشهور است دقیقا پس از یک ماه از کشتن یک کودک زنده در دام افتاد.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا