همزمان با گرامیداشت هفته مهارت صورت گرفت:بازدید دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان ابرکوه از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان .

همزمان با گرامیداشت هفته مهارت صورت گرفت:بازدید دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان ابرکوه از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان .

     به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد:همزمان با گرامیداشت هفته مهارت دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ابرکوه از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ابرکوه بازدید نمودند .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا