نویسنده:محمد صادقی
اردکان یکی از مهمترین و بزرگترین شهرستانهای استان یزد که به سرعت در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته و تبدیل به شهری مهاجرپذیر شده است با مشکلات جدیدی نظیر تغییرات فرهنگی ، آلودگی هوا و کمبود آب و غیره دست و پنجه نرم می کند و در عین حال آینده ای درخشان پیش روی دارد و نقش این شهرستان در پیشرفت صنعتی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیرقابل انکار است . شرایط اردکان با یک دهه پیش قابل مقایسه نیست و بی تردید نحوه مدیریت کلان این شهر مهم چشم انداز آتی آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اکنون مدتی است که در فضای مجازی صحبت از تغییر فرماندار اردکان و حتی شایعاتی در خصوص معرفی فردی برای این سمت مهم به گوش می رسد. با در نظر داشت حجم گسترده وظایف فرماندار و مسائل و مشکلات خاص شهرستان اردکان کسی که سکان این مسئولیت خطیر را بر عهده می گیرد باید حایز امتیازات ویژه ای باشد.
1-بومی بودن فرماندار : یکی از مهمترین دغدغه های اغلب شهرستانها در تمام ایران انتصاب فرماندار بومی است که البته سایر مولفه های مدیریت کلان را نیز باید با خود داشته باشد. در درجه نخست تعیین فرماندار بومی اهمیت قائل شدن برای فهم و نظر مردم آن حوزه تلقی می شود.گو اینکه به دنبال شایعه انتصاب یک مدیر غیربومی برای اردکان ؛ اولین سوالی که در اذهان شکل گرفته آن است که آیا در این شهر یکصد هزار نفری با تعداد نخبگان بیشمار کشوری و استانی ، مدیری لایق و درخور اداره فرمانداری وجود ندارد؟ نگرانی دیگر مردم اردکان آن است که به دنبال ورود فرماندار غیربومی به شهرشان ، مسیر برای تغییر سایر مدیران خدوم بومی نیز باز شود یا سیاستهایی اتخاذ شود که منافع مردم اردکان که سالها برای آن خون دل خورده اند مورد بی توجهی یا کم توجهی قرار گیرد و این دغدغه با توجه به سوابقی که در سایر شهرها وجود داشته و همگان را قانع به حضور فرماندار بومی برای اداره شهرشان کرده نگرانی نابجا و ناشایستی نیست و لذا پایبندی به حفظ دستاوردهای پیشین با انتصاب یک مدیر غیر بومی برای مهمترین پست مدیریت اردکان پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت که نمی توان به سادگی از آنها عبور کرد و پاسخگویی مسئولان را می طلبد. .همچنین به نظر می رسد در آینده دل مشغولیهایی که مردم این دیار به واسطه تغییرات و مشکلات فرهنگی ناشی از مهاجران صنعتی دارند تشدید خواهد شد چرا که فرماندار غیربومی چنین نگرانیهایی را به دلیل زندگی نکردن در این شهرستان و عدم حس مشترک با مردم این منطقه تجربه نکرده است . برای مردم اردکان بومی بودن فرماندار به عنوان مهمترین مدیر شهرستان که بر سایر ارکان اداره شهر مدیریت می کند توقعی منطقی و معقول است.آنها خواستار فرمانداری اردکانی هستند که در همین آب و خاک رشد کرده،جغرافیای منطقه را می شناسد، با مشکلات و دغدغه های مردم آشناست و دل در گرو پیشرفت شهرشان دارد .
2-داشتن نگرش راهبردی : از دیگر ویژگیهای فرماندار ، کلان نگری و راهبردی اندیشیدن است. به راستی نگاه بلند و افق دید وسیع می تواند چهره شهرستان را دگرگون کند و پتانسیلهای موجود در مسیر پیشرفت اردکان را به فعل درآورد. لذا در کنار ویژگی بومی بودن فرماندار ، نیاز به فردی است که سابقه حضور در مدیریتهای کلان و استراتژیک و تماس با مقامات و مسئولین عالی رتبه کشوری را با خود داشته باشد . مدیری با تجارب اندک و غیر مهم به ناگاه نمی تواند سکاندار پست فرمانداری شود. استفاده از توان نیروهای بومی که هم اکنون در دستگاههای مهم کشوری،استانی یا منطقه ای مشغول انجام وظیفه هستند در این مسیر راهگشا خواهد بود. بسیاری از این افراد کسانی هستند که قواعد بازی در سطوح کلان را آموخته اند و مستعد اداره امور شهری مانند اردکان هستند که تا یک دهه دیگر رقیب شهرهای بزرگ صنعتی کشور خواهد بود.
3-فراجناحی بودن: ویژگی دیگر فرماندار ، فراجناحی بودن این مدیر ارشد است . فقدان این خصیصه مهم آفات متعددی را متوجه تمامی ارکان مدیریتی شهرستان خواهد کرد و در مدت زمانی کوتاه نواقص زیادی در ابعاد مختلف اداره امور شهر ظهور می کند. فردی که تمایلات جناحی خود را در فرمانداری دخیل کند صرفا مدیران و مشاورانی از یک خط و جناح سیاسی را بدون توجه به میزان لیاقت و تخصص و کاردانی ایشان گرد خود جمع و سایر افراد لایق را از گردونه مدیریت دور می کند.در حالی که اداره امور شهر نیاز به توانایی و تخصص لازم دارد و نگاه خطی مدیریت کلان شهری ؛ می تواند منجر به آلوده شدن فضای کار و تلاش به حب و بغضهای جناحی گردیده و اوضاع را از کنترل فرماندار خارج یا به مرحله روزمرگی فروکاهد. علاوه بر این فرمانداری که از مسیر صرف جناحی و نه شایستگیهای مدیریتی منتصب گردد ناچار است به منظور کسب حمایتهای لازم برای ابقاء در پست فرمانداری ، خرده فرمایشات افرادی از یک جناح که در انتصاب وی دخیل بوده اند را اجرا کند و این مسئله ای نیست که به راحتی بتوان آن را مخفی کرد و به زودی همگان به ضعف و دنباله روی این مدیر پی خواهند برد.
نتیجه:
با توجه به موارد فوق الذکر انتظار می رود مسئولین محترم به خواست و نظر مردم فهیم اردکان توجه کرده و فرمانداری با ویزگیهای بومی بودن،کلان نگر بودن،فراجناحی عمل کردن را برگزینند تا شاهد تسریع در پیشرفت همه جانبه شهرمان باشیم. بی تردید فرزندان برومند این شهرستان در دستگاهها و وزارتخانه های مهم در سطوح کشوری،استانی و منطقه ای مشغول به خدمت هستند و استفاده از آنها موجبات رشد و ترقی یونان کوچک را فراهم خواهد کرد.با توجه به جمیع مولفات ترقی شهری ،اردکان در یک مرحله حساس تاریخی از پیشرفت همه جانبه خود قرار دارد و هرگونه سهل انگاری تصمیم گیران در انتصاب فردی فاقد ویژگیهای ذکرشده عوارض نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. از بزرگان ،اندیشمندان و مدیران مختلف ادارات شهرستان نیز انتظار می رود مقامات مربوطه را در اتخاذ این تصمیم مهم یاری رسانند و نظرات و پیشنهادات خود را پیش از آنکه اقدامی صورت گیرد صراحتا ابراز نمایند. چه بسا نیروها و مدیران لایقی از فرزندان همین دیار در پهنای ایران اسلامی در گمنامی به خدمت مشغول هستند و معرفی ایشان برای این پست مهم مسئولان را در تصمیم گیری بهتر مساعدت نماید.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا