سال گذشته مردم شهر مهریز و الخصوص شهرک شهید رجایی با پدیده هجوم مگس های مزاحم مواجه شدند ! علت اصلی این پدیده در شهر مهریز وجود گلخانه های غیر مجاز در اطراف شهرک شهید رجایی و شهر مهریز اعلام شده است .

یزدفردا" حسین کمالی میرزایی"سال گذشته مردم شهر مهریز و الخصوص شهرک شهید رجایی با پدیده هجوم مگس های مزاحم مواجه شدند ! علت اصلی این پدیده در شهر مهریز وجود گلخانه های غیر مجاز در اطراف شهرک شهید رجایی و شهر مهریز اعلام شده است .

آبانماه 94 در خبرها داشتیم هجوم گسترده مگس ها در روزهای اخیر به منازل شهرک شهید رجایی مهریز موجی از نارضایتی مردم این منطقه را به همراه داشته است که شهردار مهریز به همراه معاون فرماندار و برخی از مسئولین شهرستان با بررسی این مشکل، از برخی نهالستان های پسته و گلخانه های این شهرستان بازدید کردند.

رییس شبکه بهداشت و درمان مهریز در خصوص این مشکل گفت: علت اصلی هجوم و افزایش مگس ها وجود گشت های گلخانه ای و همچنین افزایش نهال کاری پسته در منطقه و استفاده از کودهای مرغی است.

 آیا مسولان شهر و شهرستان مهریز امسال برای مقابله با هجوم مگسهای مزاحم چاره ای اندیشیده اند و یا آیا امسال هم شاهد هجوم مگس های مزاحم به مهریز  خواهیم بود ؟

فرماندار مهریز  در جلسه  شورای سلامت چند ماه گذشته از شهردار مهریز  و رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان خواست تا با همراهی نیروی انتظامی و دادستانی شهرستان به گشت های گلخانه ای و نهال کاری پسته بدون مجوز در سطح شهر مهریز خاتمه داده تا در شروع فصل گرما شهروندان مهریزی باز شاهد هجوم مگسهای مزاحم نباشند .

با اینکه اداره جهاد کشاورزی شهرستان مهریز بعنوان محوریت اصلی ساماندهی به گلخانه های فافد مجوز در شهر مهریز شناخته شده و دستورات لازم از سوی عالی ترین مقام اجرایی شهرستان جهت همکاری با جهاد کشاورزی داده شده است اما هنوز شاهد هیچ تغییری در وضع گلخانه ها و نهالستانهای غیر مجاز در اطراف شهرک شهید رجایی و خیابان ولیعصر مهریز نیستیم و گویا مردم مهریز امسال هم باید با مشکل هجوم مگسهای مزاحم مواجه شوند .

مردم مهریز در همین روزهای اول ماه آخر بهار از هجوم مگسها گلایه مند هستند و به نظر میرسد مسولان شهرستان باید یک اقدام جدی در این خصوص داشته باشند و کار را از جلسات اداری به عملیات میدانی رسانده و علاج واقعه  را قبل از وقوع آن انجام دهند .

 

به مصداق آن شعر معروف که می گوید : علاج واقعه پیش از وقوع باید كرد دریغ !       سود نداردچو رفت كار از دست


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا