استقبال پرشور مردم شهرستان خاتم از مهندس کلانتری نماینده ویژه رئیس جمهور و هیئت همراه


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا