کاریکاتور: رابین‌هود بازی‌های بابک زنجانی!

 

http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_109783.jpeg

کاریکاتور/ قلک بابک زنجانی!http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_109784.jpeg

طنز و کاریکاتـور ) کـاریکـاتـور - وقت گشایش حساب های ب.

منبع : کیوان وارثی. قانون

کاریکاتور: از بابک تا بانک!

 

http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_109785.jpeg

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا