بیش از دویست خبر مربوط به انتخابات مجلس هشتم استان یزد دریک خبر  (انتخابات مجلس هشتم 240)یزدفردا :پایگاه خبری یزدفردا افتخار دارد با کمترین امکانات و بیشترین حمایت مردمی در استان یزد توانسته طی سه سال گذشته اولین پایگاه خبری مستقل و مردمی استان یزد باشد گه منعکس کننده اخبار مربوط به اتفاقات و مطالب تمامی تفکر های موجود در جامعه باشد و این میسر نبوده جز به کمک تمامی فردائیان.

 چه کسانی که با ارسال مطالب خود ما را همراهی نمودند و چه کاربرانی که از اقصی نقاط گیتی هر روز به ما سر زدند و با هر بار مراجعه خود ما را مصمم تر به ادامه دادن راه خود نمودند و چه همکاران فردائی گه با کمترین امکانات و صرف هزینه های مادی فعل خواستن را با تمام وجود صرف نمودند و توانستن را با عمل نشان دادند که می توان با دستان خالی ولی با همت و پشتکار کار های بزرگی را انجام داد .

به هر حال نگاه به اخبار گذشته یزدفردا هم یاد اور خاطرات شیرین و تلخی است که همه روزه با مرور خبر ها برای فردائی ها پیش می آمده و هم نمادی از حرکت صادقانه یزدفرداست که سعی نموده موثق ترین اخبار را به کاربران خود تقدیم نماید و منعکس کننده تمامی نظرات کاربران خود باشد .

به امید تداوم همراهی تمامی فردائیان .

240خبر یزدفردا در رابطه با انتخابات مجلس هشتم را به ترتیب انتشار با هم مرور می کنیم

 

 

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا