ديدار استاندار يزد با مسئولين كشور عمان

یزدفردا :محمدرضا فلاح زاده استاندار يزد در راس يك هيات عالي رتبه متشكل از برخي مسئولان دولتي و نيز بازرگانان و صاحبان صنايع اين استان وارد عمان شد.

استاندار يزد در سفر سه روزه خود به عمان با مقامات اين كشور در خصوص راههاي ارتقاي سطح همكاري هاي تجاري، صنعتي، سرمايه گذاري و گردشگري بحث و گفت و گو خواهد كرد.

استاندار يزد در ديدار با خليل بن عبدا... بن محمد الخنجي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع عمان به تشريح ظرفيت هاي موجود در استان يزد پرداخت.

همچنين اعضاي هيات تجاري استان يزد طي نشستي مشترك با همتايان عماني خود در محل اتاق بازرگاني و صنايع عمان، زمينه هاي توسعه روابط ميان بازرگانان و راهكارهاي مربوط به افزايش نقش بخش هاي خصوصي دو كشور به منظور بهره مندي هر چه بيشتر از ظرفيت هاي موجود را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

استاندار يزد در مدت اقامت خود در مسقط با وزيران كشور ، گردشگري و معاون وزير بازرگاني و صنايع عمان نيز ديدار و گفت و گو خواهد نمود.

یزدفردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا