خورشيد نام طي نامه اي خطاب به استاندار ضمن تشريح وضعیت منابع آب استان هشدار داد:بدليل برداشت بي‌رويه آبهاي زيرزميني سفره هاي آب زيرزميني ناپايدارشده است

يزدفردا :مهندس خورشيد نام مدير عامل آب منطقه اي استان يزد  "وضعیت منابع آب استان یزد طی نامه ای تشریح و به مقامات استان و مدیران دستگاه های مرتبط و شوراهای شهری و روستائی ارسال نمود :

به گزارش يزدفردا :متن نامه مدیرعامل آب منطقه ای به استاندار یزد كه وضعیت منابع آب استان یزد را به تفكيك هر شهرستان  توضيح داده به شرح زير است :

جناب آقاي محمدرضا فلاح زاده استاندار محترم يزد

با اهداء سلام و ضمن تبريك ايام ا... دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي باستحضار مي رساند:
استان يزد با متوسط بارندگي 109 ميليمتر در سال ودر حاليكه متوسط بارندگي كشور حدود 5/2 برابر و متوسط بارندگي جهان حدود 8 برابر اين استان است از جملـه مناطـق خشك و كويري كشور بحساب مي آيد. در حال حاضر در اين استان بي‌آب ساليانه از طريق 8200 چاه و قنات و چشمه 1.594.000.000 مترمكعب آب از اعماق زمين برداشت مي‌شود. (اين ميزان تقريبا معادل متوسط حجم ورودي سالانه رودخانه زاينده رود به سد زاينده رود مي باشد) و در نتيجه سفره‌هاي آب زيرزميني در مناطق مختلف ساليانه بين 13 تا 120 سانتيمتر پايين‌تر رفته و ضمن كم شدن آب كيفيت آن نيز به شدت تنزل يافته است و اين تنزل كمي و كيفي ادامه دارد.


1- شهرستان يزد بخشي از دشت يزد – اردكان است و از 538 منبع آبي شامل چاه و قنات ، سالانه در حدود 110 ميليون مترمكعب آب از سفره هاي آب زيرزميني استحصال و سطح آب زيرزميني 46 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 1000 تا 15500 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.


2- شهرستان مهريز شامل بخشهايي از دشتهاي يزد – اردكان، بهادران و ارنان – دهج است واز 806 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 225 ميليون مترمكعب آب استحصال و سطح آب زيرزميني بين 13 تا 66 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 500 تا 31000 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.

واز 806 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 225 ميليون مترمكعب آب استحصال و سطح آب زيرزميني بين 13 تا 66 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 500 تا 31000 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.

 
3- شهرستان تفت شامل بخشهايي از دشتهاي تفت، دهشير و طاقستان است واز 2186 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 234 ميليون مترمكعب آب استحصال و سطح آب زيرزميني سالانه بين 15 تا 20 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 300 تا 17600 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.


4- شهرستان صدوق شامل بخشهايي از دشتهاي يزد – اردكان، عقدا و طاقستان است واز 269 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 50 ميليون مترمكعب آب استحصال و سطح آب زيرزميني 46 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 1000 تا 15000 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.


5- شهرستان ميبد بخشي از دشت يزد – اردكان را شامل مي‌شود واز 195 حلقه چاه سالانه 41 ميليون مترمكعب آب از سفره هاي آب زيرزميني برداشت و سطح آب زيرزميني 46سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 1300 تا 12500 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.


6- شهرستان اردكان شامل بخشهايي از دشتهاي يزد – اردكان، عقدا، كوير ريگ‌زرين، كوير سياه‌كوه، كوير درانجير، كوير‌اله‌آباد و ساغند است واز 641 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 134 ميليون مترمكعب آب استحصال و سطح آب زيرزميني ساليانه بين 7 تا 46 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 1500 تا 18650 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.


7- شهرستان ابركوه شامل بخشهايي از دشتهاي ابركوه، طاقستان و كوير ابركوه است واز 885 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 188 ميليون مترمكعب آب از سفره هاي زيرزميني تخليه مي گردد و سطح آب ساليانه بين 15 سانتيمتر تا 58 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 1300 تا 17600 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.


8- شهرستان بافق شامل بخشهايي از دشتهاي بافق – كوير درانجير و بهاباد است واز 875 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 120 ميليون مترمكعب آب از سفره هاي آب زيرزميني تخليه مي‌شود و سطح آب زيرزميني سالانه بين 4 تا 44 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 600 تا 17000 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.


9- شهرستان خاتم شامل بخشهايي از دشتهاي كوير ابركوه، هرات، مروست و چاهك شهرياري است واز 850 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 346 ميليون مترمكعب آب استحصال وسطح آب زيرزميني بين 42 تا 123 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 560 تا 13100 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.


10- شهرستان طبس شامل بخشهايي از دشتهاي طبس، دستگردان، حلوان، ديهوك، چهل‌پايه، ناي‌بند، دق‌تل حميد و تخت نادري است واز 661 منبع آبي شامل چاه، چشمه و قنات سالانه 105 ميليون مترمكعب آب استحصال و سطح آب زيرزميني 28 سانتيمتر پايين مي‌رود و EC آبهاي زيرزميني در مناطق مختلف شهرستان از 700 تا 19200 ميكرومهوس بر سانتيمتر تغيير مي‌كند.
تصريح اين نكته ضروري است كه پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني علاوه بر كاهش كميت و تغيير كيفيت آب، باعث پديده تحكيم و نشست زمين در تشكيلات ريزدانه نظير رس و سيلت و.. ( مثل دولين هاي شمال شرق ابركوه و نشست زمين در مناطقي از رستاق) شده كه خسارت جبران ناپذيري به منابع آبي و اراضي تحت كشت آنها وارد مي سازد، از سوي ديگر ذخيره منابع آب از نظر كمي و تغيير كيفيت آبها به سمت شوري باعث ناپايداري سفره هاي آب زيرزميني گرديده نهايتا سرمايه گذاريهاي انجام شده را كه بسيار پرهزينه مي باشد به مخاطره خواهد انداخت و با مشكلات اجتماعي و سياسي متعددي روبرو خواهدنمود.


مطالب فوق كه كاملاً به اختصار تقديم گرديد بيانگر اين مطلب است كه تنها راه اساسي و اصولي مصرف درست و قانونمند آب و جلوگيري از برداشت بي‌رويه آبهاي زيرزميني است.
محمدحسن خورشيدنام
رئيس هيئت مديره و مديرعامل

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا