ياد داشت وارده به يزدفردا انعكاسي است از افكار انديشمندان و متفكران آزاد

 

در حاشيه يك تغيير ؟!؟!؟

اگر باور داشته باشيم كه دكتر عاصي انسان شريف، ارزشمند و كاريزمايي بود كه علي رغم ميل باطني و عليرغم آگاهي از عدم توانايي در حوزه مديريت اجرايي و بر اثر اصرار و فشار برخي «برادران» بر صندلي استانداري يزد تكيه زد و اگر با توجه به مستندات و شواهد مشهود موجود بپذيريم كه انتصاب و تغيير تعدادي از مديران استان، نه از سر دلسوزي و بر اساس كارشناسي، بلكه به دلايل ديگري بود كه عاصي كمترين نقش را در اين تغييرات داشت، لاجرم بايد بدانيم كه برخي از اين تغييرات آسيبهاي جدي به حوزه هاي مختلف وارد كرد.

در بحث اينكه چه آسيبهايي و در چه بخشهايي، مسلماً كارشناسان هر حوزه مي توانند ارزيابي خود را اگر گوش شنوايي باشد، بگويند يا بنويسند. اما بحث اين نوشته، تحليل جرياني است كه در دو سه ماه گذشته در حاشيه ي تغيير رئيس سازمان آموزش و پرورش نقل محافل گوناگون گشته است. گفته مي شود، عزم استاندار يزد براي تغيير رئيس اين سازمان و ديگر مديران بازنشسته ي استان جدي و قطعي است. گفته مي شود فرهنگ دوست از سوي فلاح زاده مأمور شنيدن نقطه نظرات و تحليل و جمع بندي موضوع گشته است. گفته مي شود با صاحب نظران گوناگوني صحبت شده است. گفته مي شود از حدود 8 گزينه ي جدي 3 گزينه نهايي مطرح هستند. گفته مي شود هر يك از اين سه گزينه اگر بر صندلي رياست سازمان تكيه بزنند قطعاً وضعيت بهتري بر آموزش و پرورش حاكم خواهد شد گفته مي شود رئيس فعلي تا خرداد ماه تثبيت شده اند و آب از آب تكان نمي‌خورد تا تكليف مجلس هم روشن شود و دو كاسه يك كاسه شود يا به عبارت ديگر دوباره كاري نشود! و ... گفته هاي بسيار ديگر كه در اين نوشته نمي گنجد.
روي سخن ما با فلاح زاده و مشاور عالي ايشان است :
رئيس فعلي سازمان آموزش و پرورش، همچون عاصي انسان شريف، بزرگوار، مؤمن و پرتلاشي است كه علي رغم بالا بودن سن، انصافاً از زماني كه اين مسئوليت را پذيرفته با تمام قوا تلاش كرده است. اما به چند دليل بسيار مهم موفق نبوده است، دلايلي كه شايد دليل ناكامي برخي ديگر از مديران عاصي نيز بوده است. از جمله اين دلايل مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- اصولاً سطح و ظرف تفكر مديريتي ايشان در حد و اندازه ي عظيم ترين جريان سازماني استان، يعني آموزش و پرورش نبود.
2- فشار «برادران» براي ايجاد تغييرات گسترده در سطوح مديريتي آموزش و پرورش، همچون فشاري بود كه بر عاصي بود! و حاصل آن تغييراتي بود كه برخي از آنها مثل تغيير مدير ناحيه 2 يزد تعجب همكاران را برانگيخت.
3- عدم شناخت از حوزه هاي مختلف فعاليت آموزش و پرورش و دور بودن وي از جريان اداري و ناآگاهي از تعاملات اداري حاكم بر اين سازمان و حوزه هاي وزارتي و سازمانهاي درون استاني، منجر به اخذ تصميماتي شد كه ناصحيح و غيركارشناسي بود.
4- تعدادي از مديران، كارشناسان و حتي دلسوزان آموزش و پرورش به دليل بي توجهي ها، اخم ها و حتي همين دستورات و تصميمهاي غيركارشناسي، دلسرد شدند و همكاري و دلسوزي شتاب مند خود را به حداقل رساندند يا حتي قطع كردند.
5- مديران جديد، هيچگونه علاقه اي به استفاده از تجربيات ذيقيمت و آگاهيهاي ارزشمند مديران سابق از خود نشان ندادند و آنها نيز علي رغم دلسوزي و علاقه، كنار رفتند.
البته بسياري موارد ديگر نيز هست كه باز هم در اين نوشته نمي گنجد.
به هر حال به نظر مي رسد اين تجربه نه چندان شيرين، رو به پايان است. اما سوال اينست كه آيا در انتخابات رئيس جديد اين سازمان، بازهم به حرف برادران (حتي از جنس ديگر) توجه مي شود؟ آيا باز هم تصميم گيرنده ها كساني غير از استاندار هستند و پشت درهاي بسته و در جلسات شبانه چارت مي بندند و صبح استاندار را در خصوص تصميم ديشب توجيه و راضي مي كنند؟! يا اينكه نه، استاندار با كمك مشاور خود، رأساً و با توجه به كارشناسي غيرجناجي تصميم مي گيرد؟
اگر به شيوه ي دوم باشد، به استاندار يزد چند توصيه مهم داريم :
1- هر روزي كه زودتر اين تغيير رخ دهد به نفع آموزش و پرورش است.
2- تا رسيدن به گزينه ي صحيح و نهايي به هيچ عنوان عجله نكنيد !
3- علاقه شخصي خود يا برخي مديران ديگر را ملاك انتخاب قرار ندهيد، بلكه با تحليل كارنامه فعاليت گزينه‌ها به انتخاب بهترين و جامع ترين گزينه نايل آييد.
4- پيشنهاد مي كنيم اگر ترديد داريد، از گزينه هاي نهايي بخواهيد برنامه هاي خود را در صورت انتخابشان به عنوان رئيس اين سازمان ارائه دهند؛ قطعاً بررسي اين برنامه ها به انتخاب نهايي شما كمك خواهد كرد. ضمن اينكه گزينه نهايي دو برنامه كارشناسي ديگر را نيز در اختيار خواهد داشت.
5- نظر كارشناسان موضوع آموزش و پرورش استان، اعم از افراد شاغل يا بازنشسته، مديران سابق و اسبق آموزش و پرورش را در رده هاي مختلف جويا شويد. مطمئن باشيد كه آنها به مراتب بيشتر از شما درا ين موضوع آگاهي و تخصص دارند و قطعاً به اندازه ي شما دلسوز هستند.
6- فراموش نكنيد كه آموزش و پرورش با توجه به موقعيتي كه در سطح كشور دارد و حجم پرسنل و تعداد دانش آموزان يا به عبارت ديگر مخاطبانش نياز به يك سكان دار بزرگ دارد.

به اميد روزهاي بهتر براي آموزش و پرورش يزد

نامه وارده - احمدي

 

يزدفردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا