به نام خدا

در دولت جمهوري اسلامي براي سر در گم نشدن ارباب رجوع و يا شايد هم براي فرار از ارباب رجوع تصميم گرفته شده است كه روز دوشنبه مردم اجازه داشته باشند با مسئولين ديدار كنند و هر كس در طول هفته هم مراجعه كند مي گويند برويد روز دوشنبه بياييد روز ملاقات عمومي بنده هم كه خيلي ساده هستم هفته گذشته بلند شدم با هزار اميد رفتم استانداري يزد تا با آقاي فلاح زاده استاندار جديد ديدار كنم بعداز انكه به دفتر ايشان مراجعه كردم گفتند ايشان تهران هستند برويد هفته آينده بياييد همين طور كه از پله ها پايين مي آمدم با خودم گفتم اگر تهران جلسه بوده چرا برگزار كنندگان جلسه از حق مردم استفاده كرده و درست روز دوشنبه جلسه مي گذارند اگر هم رفتند دنبال پيگيري مسائل روز مره پس چرا ايشان اين مسئله را رعايت نكردند و حق مارا ناديده گرفتند بالاخره هرجوري بود خود را راضي كردم كه اتفاق بوده و زياد سخت نگير اين شد كه امروز دوشنبه 28 /8 /86 دوباره كفش و كلاه كرده و خود را به استانداري رساندم وقتي به دفتر رسيدم گفتند آقاي استاندار براي بازديد به شهرستان رفتند تازه يادم آمد هفته گذشته هم گفتند به تهران رفتند آهي كشيدم و گفتم اقاي احمدي نژاد كجايي كه يادت به خير ! مثل اينكه ما مردم سر كار هستيم يكي بيايد به من پاسخ بدهد تكريم ارباب رجوع در استانداري يزد به چه معني است ؟ و اگر استاندار اين گونه رفتار كند از بقيه چه انتظاري مي رود!!

نامه وارده يزد فردا- يك فردايي - رونوشت  توسط نويسنده به دفتر رياست جمهوري

يزد فردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا