استارت اولين تغييرات در حوزه عمراني استانداري و استانداري يزد با كنار رفتن سالاري و حكيمي و نجفي زده شد

يزدفردا :امروز در استانداري يزد حرف اول و آخر كارمندان و ارباب رجوع تغييرات انجام شده بود

به گزارش خبر نگار يزدفردا به نقل از منابع آگاه در استانداري يزد :استاندار يزد در اولين اقدام با استعفاء مهندس سالاري رئيس دفتر فني استانداري و جانشين معاون امور عمراني استانداري كه پس از تغيير دولت با حمايت معاون امور عمراني نه تنها تغيير نكرده بلكه مورد حمايت هم قرار گرفته و زماني كه بازار انتصاب نبوي زاده به عنوان استاندار يزد داغ بوداز  وي به عنوان گزينه مطرح براي تصدي پست معاونت امور عمراني نامبرده مي شد  و زماني كه معاونت امور عمراني به علت مريضي بستري شد وي با حفظ سمت جانشين وي شد، موافقت نموده و اقاي فلاح معاون وي  به عنوان سرپرست دفتر فني استانداري يزد منصوب شد و قافي رئيس ستاد حوادث غير مترقيبه استانداري با حفظ سمت جانشين معاونت امور عمراني شد .

گزارش خبر نگار يزدفردا مي افزايد :دومين افدام  انتصاب تقوائي مدير كل حوزه استاندار به عنوان مدير كل امور سياسي استانداري يزد به جاي حكيمي بود كه به بلاتكليفي حكيمي انجاميد و مير فخرالدين با ابلاغ استاندار بر صندلي رياست حوزه استاندار به جاي تقوائي تكيه زد  تا سومين مدير  حوزه استاندار در دولت نهم باشد.

بر اساس همين گزارش "در سومين گام نجفي رئيس اسبق حوزه استاندار و رئيس بنگاه هاي اقتصادي زود بازده نيز با انتصاب غلامي معاون حوزه استاندار كه از نيرو هاي تازه وارد همراه استاندار هم مي باشد ،  به عنوان مسئول نظارت بر بنگاههاي اقتصادي زود بازده ،بلاتكليف شد .

تغييرات با ابلاغ اقاي فقيه خراساني معاون برنامه ريزي استانداري به عنوان معاون پشتيباني و منابع انساني استانداري وارد گام پنجم شد تا عظيمي ابلاغ مديركل اداره جديد التاسيس آموزش و پژوهش ونبي مدير كل  برنامه و بودجه  را دريافت نمايد .

وگام ششم تغييرات با ابلاغ حجت الاسلام رحماني كه باز از نيروهاي تازه وارد استانداري مي باشد به عنوان مشاور استاندار در امور روحانيون و ائمه جمعه به جاي حجت الاسلام ابوئي كه چند ماه قبل استعفاء داده بود برداشته شد

منتظر اخبار رسمي باشيد

يزدفردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا