ياد داشت هاي يزدفردا
 
آقاي استاندار كمالي و ورزش استان را دريابيد
 
زماني كه شرف الديني مدير كل تربيت بدني  مردي كه براي ورزش استان زحمت زيادي كشيد وقتي رفت همه گفتيم حيف اي كاش نمي رفت .
امابجاي او مردي بسيجي و دلسوز بنام مهندس كمالي كه سالها در سپاه و بسيج فعاليت داشته پا به ميدان ورزش نهاد وي كه مهندسي عمران دارد .وقتي به اين سمت منصوب شد باعث تعجب همگان گرديد ،همه گفتند، با توجه به تخصصش و چون آن چنان با امور ورزش آشنائي ندارد، چگونه مي تواند اين بار سنگين را بدوش كشد و صاحبنظران به قول معروف اهالي فن بطور مستقيم و غير مستقيم مخالف اين جابجائي بودند.
 اما اين امر اتفاق افتاد كمالي پستي را از شرف الديني تحويل گرفت كه باورش نمي شد كه اينقدر سنگين و طاقت فرسا باشد و الحق هم تابحال خوب توانسته با بودجه كم و نداشتن هيچ حمايت كننده اي طاقت بياورد .
اين مقدمه اي بود براي حرفهائي كه خيلي ها دوست دارند با استاندار يزد بگويند حتي مدير كل تربيت بدني كه نمي دانم حرفهائي كه مي خواهيم بنگاريم تا بحال با استاندار گفته است يا خير ؟
آقاي استاندار خيلي دوست داشتيم در جلسه افطاري كه در هيئت باستاني   حضور داشتيد  و سخن گفتيد چند كلمه اي در مقابل چشمان رؤساي هيئتها با شما حرفي بزنيم ،اما نشد ،پس رسالت خبرنگاري ايجاب نمود تا حرفهايمان را منتشر نماييم تا در درگاه ايزد منان روسياه نباشيم .
 
استاندار محترم
در آن جلسه بطور مستقيم به رؤساي هيئتها اعلام نموديد بر روي صنايع و معادن استان حساب باز كنند ،اما نگفتيد اگر صنايع و معادن استانمان به فرياد هيئا تها  و تيم هاي ورزشي نرسند ورزش استان چگونه پيشرفت كند ؟هزينه تيمهاي ورزشي از چه محلي تامين مي شود ؟و نگفتيد با اين بودجه كم استانمان چگونه مي توان ميزبان مسابقات كشوري وحتي آسيائي باشد ؟اميد وارم خبر از بودجه هيئتها و حتي بودجه اي كه سازمان تربيت بدني به اداره كل تربيت بدني استان مي دهد داشته باشيد .
جناب آقاي فلاح زاده
عدم حمايت روساي سابق و فعلي سنگ آهن بافق ورزش استان را دچار درد سر فراواني كردند .واليبال و هندبال شهرمان در ليگ برتر حضور دارند و تيمهاي فوتبالمان در ليگهاي دسته اول ،دوم ،سوم كشور توپ مي زنند ،مي دانيد استانهاي مختلف آرزوي اين را دارند كه تيمهائي در ليگ برتر و حتي دسته اول داشته باشند .نمونه آن استان همدان است كه امتياز تيم فوتبال پاس تهران را خريد تا در ليگ برتر حضور داشته باشد .
 
آقاي فلاح زاده
اي كاش در مسابقه واليبال بين تيمهاي تربيت و پرديس قزوين كه در جدول مسابقات در رده دوم قرار دارد حضور داشتيد و با چشمان خود مي ديديد كه بازيكنان تربيت چگونه با غيرت و دل و جان بازي مي كردند اي كاش  مي ديديد ،چگونه واليبال شهرمان با بودجه كم مقابل اين تيم قزويني با سرمايه گذاري ميلياردي جوانمردانه و با اقتدار به پيروزي رسيد .اي كاش در جلسه اي كه با بازيكنان هندبال داشتيم شما هم حضور داشتيد و حرفهاي بازيكنان غير بومي را مي شنيديد آنها چرا در اين شهر همدلي و اتحاد بين مديران كم است ؟چرا در اين شهر كسي نيست كه به فرياد  مدير كل تربيت بدني  برسد ؟آنها مي گفتند چرا يزد با اين همه صنايع و معادن از بي پولي رنج مي برد ؟
آقاي استاندار به غير از شما چه كسي مي تواند جواب آنها را بدهد ما كه نتوانستيم حرفي بزنيم مي دانم كمالي هم  نمي تواند  جوابي به آنها بدهد .
 
مدير كل تربيت بدني تنهاست، با دستهاي خالي نمي توان براي ورزش استان افتخار كسب كرد ،شما مي توانيد اگر ارده كنيد ،صنايع و معادن استان را با ورزش آشنا نموده وآشتي دهيد تا شاهد شكوفائي ورزشكاران و تيمهاي ورزشي در سطح كشور و حتي آسيا و جهان باشيم
 
 فردائي
 
يزدفردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا