يزدفردا :ميرزا محمد كاظميني مالك بنياد فرهنگي – پژوهشي ريحانه الرسول البته از آن جهت كه تمامي حركتهاي بنياد مورد اشاره به نام شخص ايشان و با هزينه شخصي ، انجام شده و نام ريحانه الرسول فقط به مجوز اين بنياد مربوط مي شودو به قول روابط عمومي اين بنياد :قابل توجه اصحاب انديشه هزينه تمام بخش هاي بنياد ريحانه الرسول (س) ، انتشار ده ها كتاب و برگزاري همايش هاي متعدد از سوي ميرزا محمد كاظميني تامين مي شود .

عمارت كاظميني ملك شخصي اوست و بنياد ريحانه الرسول (س) در محل شهرك رزمندگان در حال احداث است
،روزگاري مديركل ارشاد اسلامي استان يزد بودند و ايشان در ارديبهشت 85  نامه اي به استاد عاصي نوشتند و حال نيز نامه اي هم به استاندار جديد فلاح زاده ،كه از نصيحت   گرفته تا ياد آوري نكات تلخ جشنواره حقيقت ،از زمين شاكيند و از زمان گله دارند و در اين بين سايتهاي دنياي مجازي هم كه مدتي است بر سر نيزه سردبير هفته نامه اشان است بر سر نيزه ايشان نيز خود نمائي مي كند و البته نه قصد داريم در مقام دفاع از عاصي و فلاح زاده بر آئيم و نه قصد جواب  به نيزه كردن دنياي مجازي را داريم  !!

تنها به يك نكته اشاره مي كنيم و آن اين كه استاد محترم جناب كاظميني عزيز كه حداقل ما شما را به عنوان يك فرد زحمتكش فرهنگي قبول داشته و داريم  ويكبار هم كه در مورد سايتها ،"يزد امروز "عنوان نموده بود و "يزد فردا"با مطلبي تحت عنوان : يزد امروز خوب گفتي!
پاسخ داد .

اما نكته اصلي  :جنابعالي كه خود نيز وبلاك نويس هستيد، بايد توجه داشته باشيد،  كه سايت با وبلاك تفاوت هاي بسيار دارد ،و جالب است ،كه همه دوستان ،با استناد به مطالب وبلاكها به سايتها مي تازند .از شما كه در تدوين و انتشار يد طولائي داريد، خواهش مي كنيم با توسل به متخصصين امر، اين رسالت يعني تفاوت وبلاك و سايت را به مسئولين و كساني كه خود را صاحب نظر ميدانند، بياموزيد .كه حداقل مضحكه دوستان مجازي قرار نگيريد و اگر روال قضاوت شما و ديگران اين باشد ،هر چيز مكتوبي را نيز مي توان به اهالي مطبوعات ربط داد.

 

 

 

و اما اصل مطلب نامه به استاندار جديد يزد توسط اقاي كاظميني مالك بنياد ريحانه الرسول (با توجه به توضيحات روابط عمومي بنياد )

به نقل از توفان شوق الشعراء

 

روضه خوانی کاظمینی، برای گریز به جشنواره فیلم حقیقت

 

 

نصایح مدیر«ارشاد» دولت ششم و هفتم، برای دومین استاندار دولت نهم در یزد

 

 

میرزا محمد کاظمینی، مدیر کل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، پس از گذشت سالهای سال، هنوز کینه تحصن و قضیه برکناری «جنجالی» خود از فرهنگ و ارشاد یزد، و مواضع تند «عاصی» و «فلاح زاده» را در رابطه با حاشیه های جشنواره فیلم حقیقت فراموش نکرده و از یاد نبرده، و در ادامه «نصایح بی فایده ای» که برای عاصی در مسند استانداری یزد داشت، اینک که چند ماه از رفتن عاصی و آمدن فلاح زاده گذشته، با کنایه و متلک و اشاره، به سراغ «فلاح زاده» استاندار جدید یزد رفته، و در لفافه، سخت و تند از «دوران» گلایه و انتقاد کرده، و برادر استاندار را به شهادت گرفته است.

 

 

مطالبی برای استاندار

 

 

از اعتراض برای رسیدن به مقام، تا سکوت برای حفظ قدرت

 

 

چند ماهي است آقاي محمد رضا فلاح زاده، از فرماندهان ارشد سپاه، كه از خانواده شهداء و از اهالي شهرستان ابركوه هستند، استاندار يزد شده، و زمام امور را بدست گرفته اند .

 

 

حقير مدتي پس از استاندار شدن آقاي ابوالقاسم عاصي، مطالبي در پرچين نوشته و ايشان قدرداني كردند، اما عمل نفرمودند! از باب رسالت فرهنگي خويش، نكاتي را به جناب فلاح زاده بفرمايش امام صادق (ع) « اكتبوا فانكم لاتحفظون حتي تكتبوا» نوشته انشاا... مورد رضاي خداوند تبارك وتعالي بوده و در مديريت ايشان مؤثر باشد .

 

 

هرچند انتصاب يك فرد نظامي در سمت استانداري، در عرف دمكراسي، خيلي مقبوليت ندارد ولي اين شيوه در سالهاي اخير سنت شده(!) و جامعه بايد اين تجربه جديد راتحمل نمايد(!)تا آينده چه رخ دهد ؟

 

 

1- مهترين رسالت يك استاندار، توجه به مسائل فرهنگي است؛ متأسفانه چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ معنوي، گام اساسي برداشته نشده است(!) بعنوان مثال وجود  سايت هاي غير اخلاقي (!!) كه حرمت شكني بسيار مي كنند و هر روزه مثل قارچ(!) مي رويند، شايسته برخورد جدي مسئولان مي باشد(!)و مسلما در برنامه هاي فرهنگي، به اجراي دستورالعمل ها بخشنامه بسنده كردن «خروش فرهنگي» را ايجاد نمي كند .

 

 

2- سيستم سخنگوي استانداري(!!) بايد قدرتمندتر عمل كند و در رنگ وجلا دادن به فعاليت هاي استانداري و ساير نهادهاي حكومتي از تكنيك هاي تبليغاتي مدرن بايد بهره گرفته شود كه خلاء چنين جرياني بوضوح مشاهده مي گردد .

 

 

3- افرادي چون نبوي زاده- فقيه خراساني و فرهنگ دوست، بر وزانت(!) استانداري مي افزايند، اما از وجود افرادي كه دايه استانداري(!!) داشته، با ابزارهاي مختلف(!) جهت حفظ خويشتن تلاش(!) مي كنند يا از چرب زباني(!) برخي مديران(!) كه در هر دوره اي بر مسند قدرتند و از سياست باد(!) بهره مي گيرند پرهيز نموده(!) و در اين ارتباط، از مشاورت امنيتي اخوي(!) محترمتان بهره مند گرديد .

 

 

4- ارتباط با روحانيت، و ائمه جمعه، بخصوص حضرت حجت الاسلام والمسلمين «صدوقي» با توجه به نفوذ و ارتباط گسترده با نيروهاي سياسي و مذهبي در سطح كشور و مقبوليت خانوادگي شهيد صدوقي در فرهنگ دارالعباده، وحجت الاسلام والمسلمين حاج سيد كاظم «مدرسي» بعنوان روحاني فاضل و محبوب الناس را در رأس اعمال مديريت خود قرار دهيد .

 

 

5- انتصاب مديران بر اساس لياقت و توانايي صورت گيرد، متأسفانه در ابتداي حكومت(!) احمدي نژاد، انتصابهايي صورت گرفته و از افرادي در سطح مديريت اجرايي دستگاهها استفاده گرديده، كه در بعد تدين و مذهب قوي، اما از لحاظ مديريت بسيار ضعيف هستند .

 

 

6- مطبوعات كرارا مورد بي مهري از لحاظ محدويت قانوني قرار مي گيرند. خارج از روند اداري ، از طريق كمكهاي ويژه مالي به رشد و تكامل آنها كمك كنيد(!!) كه نقش اساسي در فرهنگ سازي جامعه دارند و به صداو سيما هشدار(!) دهيد از تك نگاهي و نگاه حزبي دست برداشته و از همه افراد وعقايد مختلف فكري و سياسي جهت بروز استعدادها و جذب و آفرينش پديده ها و خلاقيتها افراد جامعه بهره گيرد .

 

 

7- در سالهاي اخير، وزراء و مقامات كشوري بسيار محدود به استان آمده اند، از سفرها ، خارج از اعتبارات سفر رياست جمهوري نيز مي توان بهره گرفت تا از حضور مقامات در جذب بيشتر امكانات براي استان بهره برد .

 

 

8- پيشنهاد مي شود(!) ستادي تشكيل و از نخبگان علمي – اقتصادي و فرهنگي يزد در خارج استان و حتي خارج از كشور پس از شناسايي استفاده جامع نمود؛ بزرگترين جراحان آلمان – عالمان علوم وفضاي آمريكا و سرمايه داران دبي و امارات و دول خليج فارس عموما يزدي هستند و ارتباط برقرار كردن و دعوت براي كمك فكري و سرمايه گذاري در استان البته با نظرات دقيق، رشد مضاعفي را در صحنه هاي اقتصادي اجتماعي و حتي فرهنگي مي توان ايجاد كرد .

 

 

9- همه نگرشها در استان بايد با نگاه مديرانه از سوي استاندار اعمال شود، شما تنها استاندار بسيجيان، خانواده شهداء و ايثارگران نيستيد، كه در جاي خود خدمتگزاري به آنان افتخار بزرگي است، اما نگاه شما به آن جوان معتاد و شيك پوش بد ظاهر نماز نخوان(!!) احزاب و گروهاي غيره همراه حكومت نيز بايد پدرانه و ارشاد گونه باشد، و براي هرگروه و جريان، برنامه كاري داشته باشيد و بديهي است وجود مشاوران دقيق با تجربه و صادق و آگاه از هر قشري، شما را در برنامه ريزي و اجراي دقيق خدمتگزاري صادقانه به آحاد جامعه ياري خواهد نمود . اين شعر مرحوم وزيري را هميشه بايد نصب العين قرار داد كه :

 

 

روزي كه شادمان نشود خاطري زمن

 

 

                                                      آن روز ، من ز زندگي خود مكدرم

 

 

و اما يادي از گذشته :

 

 

حضرتعالي فرمانده ارشد سپاه بوديد ودر واقع چند ماهي بود كه منصوب شده بوديد، و بي اطلاع از فعاليت هاي ارشاد، كه سردار مهدوي نژاد وسردارجوكار بر آن واقف بودند، «جريان جشنواره حقيقت» پيش آمد و شما «علمدار» و «محور هدايت» گروهي براي «اعتراض» به حركت يك «هنرمند» بوديد . آيا مي دانيد عين آن جريان در زمان حكومت احمدي نژاد پيش آمد و هيچ كس اعتراضي نكرد!(؟) و همان خطا كار(گوهر خیراندیش) الان «زن برتر هنري ايران» معرفي شده است، زماني اجازه داده نمي شد زنان در حضور مردان به اجراي موسيقي زنده با آلات موسيقي مشغول گردند، در دوران احمدي نژاد، زنان شيك پوشي دايره و ني مي زنند !! البته بديهي است نكته نظر حقير تضاد در برخوردهاست، والا هر كدام در جاي خود قابل دفاع است . براستي(!) مدعيان دينداري(!) كجايند(؟)آيا اعتراض آنان براي رسيدن به مقام بود، سكوت آنان براي حفظ قدرت است .

 

 

خلاصه جناب فلاح زاده :

 

 

دست مكافات دوره مي زند اي دوست

 

 

بد تو مكن ، زنده مي كند زسرت پوست

 

 

و

 

 

عدل خدا كار خويش مي كند آخر

 

 

صبر تو كم ورنه سنگ حق به ترازو

 

 

انشا ا... در امور محوله، در ظل توجهات حضرت ولي عصر ارواحناله الفدا موفق ومؤيد بوده و بر اساس «حق» و«عدل» و«انصاف» به اجراي «عدالت» و «امارت» بپردازيد .

 

 

بنياد فرهنگي – پژوهشي ريحانه الرسول

 

 

                                                                      ميرزا محمد كاظميني

 

 

                                                                      پاييز سال 1386

 

 

تبصره اول: کاظمینی، موافق و دوست فلاح زاده است؟ یا مخالف و دشمن فلاح زاده؟!

به نقل از وبلاك توفان محمد رضا شوق الشعراء

 

 

 

يزدفردا

 

 

 

 

 

 

 

پرچینی بر پرچین راز یزد امروز(نامه آقای کاظمینی به استاندار )
تاریخ : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1385 - قبل‏ازظهر 05:38

 

 

 

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا