حضور تيم سه نفره مركز رسيدگي به شكايت مردمي نهاد رياست جمهوري در يزد

مركز رسيدگي به شكايت مردمي نهاد رياست جمهوري، خواستار همكاري‌و همراهي دستگاههاي دولتي استان يزد با تيم اعزامي از اين مركز شدند.

اين مركز با ارسال نامه‌اي به استاندار يزد از "محمدرضا فلاح‌زاده" خواست تمهيداتي اتخاذ گردد تا تمام ظرفيت‌هاي استان در اين راستا متمركز شود.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است : دستگاههاي اداري استان تا پايان ماموريت اين تيم به همراه تيم بازرسي در استانداري و شهرستانها ، تمامي ادارات و سازمانها ضمن پاسخگويي ، همكاري لازم را مبذول دارند.

تيم مورد اشاره متشكل از سه نفر به مسووليت قائم مقام مركز ياد شده به منظور بررسي كمي و كيفي نحوه رسيدگي به نامه‌هاي مردمي تقديمي به رييس - جمهور در سفر استاني اعزام شده‌است.

مردم يزد در سفر اسفندماه سال گذشته هيات دولت به اين استان ، حدود ‪۳۲‬ هزار نامه به رييس جمهور تقديم كردند .

يزدفردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا