به نام خدا
نمی دانم این عرصه اطلاع رسانی در دنیای مجازی را باید به چه تشبیه کرد ! دنیایی که هیچ کس برای هیچ کس می نویسد و شاید هم همه کس بخوانند ، اینجا دنیایی است که عشق به اطلاع رسانی کار می کند اما کسی نمی داند سختی های این عرصه چقدر است هیچ کس هزینه های آن را نمی داند مگر کسانیکه آنهارا پرداخته اند! راستش را بخواهید اینجا دنیای نامردیها ست و دنیای مردان گمنام ! دنیای نامردیهاست چون هرکی بخواهد می تواند یک فضایی پیدا کند با عنوان هرکس که عشقش کشید هر حرف مفتی دلش خواست بگوید!! آره اینجا دنیای مجازیی است که خواننده هایش باید عاقل باشند و هر حرفی را باور نکنند . جالب است بدانید در این میان که هرکی هرکی است و یه روز یزد پستو متولد میشود فرداش می میره یه روز مانیفیست به دنیا میاد دوروز زندگی میکند و عمرش تمام می شود! بعضی ها می آیند و صادقانه  خودشان را معرفی می کنند و از همه نظر هزینه می پردازند تا برای رشد و پویایی عرصه اطلاع رسانی در اینترنت قدمهایی بردارند اما در این عرصه ی بی قانون  پر قانون ! هر کس زورش می رسد و دستش برسد یک پس گردنی محکم به این بچه ها میزند و هیچ کس نمی آید بگوید دست شما درد نکند شما دارید کاری می کنید کارستان ! یک روز به راست وصلت می کنند یک روز به چپ می خواهند حالیت کنند که باید یا اینوری باشی یا اونوری اگر بخواهی حرف حق بزنی و چند صدایی بشی به شما می گویند منافق ! راستی اینکه می گویم بی قانون پر قانون برای این است که در مورد ایجاد این گونه فضا ها قوانین لازم در کشورمان موجود نمی باشد برای همین هر کی قدرت یا بهتره بگم بهانه پیدا کرد بلند میشه میره دادگاه آن وقت قاضی هم که نمی دونم میدونه سایت چیه وبلاگ چیه! یهو دستور میده بازتاب را فیلتر کنید گرداننده یزد نیوز را به دادگاه بیاورید و ایساتیس را س - ج کنید و یزدنا را بگویید خبرش را پاک کند یا جشنواره برگزار کنید و اراجیف من را اول جایزه بدهید بعد هم کاری بر سرش بیاورید که هر چی خورده قی کند و هر چی نوشته پاک!  یزد فردا رو بکشید اماکن و این بنده های خدا یزد خبریها رو دادگاهی کنید!
راستش را بخواهید دارم به یاد حرف شهید مطهری می افتم که گفته بود قطار تا ایستاده کسی کاری به کارش ندارد وقتی حرکت می کند سنگ تو پهلویش می زنند !
نمی دانم هیچ یک از مسئولین استان حالا دیگر نمی خواهد بیاید پدر خواندگی این سایتها و وبلاگهای شناسنامه دار را قبول کند و اگر خطایی کردند هم در حقشان پدر ی کند  تذکر بدهد و مشکل را حل کند .
را ستی تا کی باید شاهد این گونه رفتارها باشیم تا کی قطره هارا خوارج می خوانیم و آنهارا از صحنه به در می کنیم ! امروز نه فردا، نوبت فردا هاست تا در زیر چرخ بی تفاوتی ها و حسادتها له شوند به نظر نگارنده در مورد وبلاگ یزد خبر  (هرچند اکثر خبر هارا بدون ذکر منبع کپی می کرد)
درج مطالب نامربوط در نظر دهید خبر نباید با به چالش کشیدن گردانندگان این وبلاگ همراه شود بلکه باید با تذکر به گردانندگان برای بسته نگهداشتن قسمت نظر دهید و کنترل ،آنها را راهنمایی کرد .
و اما یک گله از دوستان اطلاع رسان در این عرصه که نباید از کنار اینگونه مسائل با سکوت گذشت باید هر کس به سهم خود به پویایی این میدان بدون دخالت دادن انگیزه های شخصی و جناحی کمک کند و یک  گله از مسئولینی که همیشه در سخنرانیهایشان از فعالیت در حوزه اطلاع رسانی الکترونیکی حمایت می کنند بهتر است در این روزها به فعالینی که گاهی وقتها آگاهانه یا نا آگاهانه لغزشی دارند کمک کنند
یک فردایی
 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا