يزدفردا "پيام استاندار به مناسبت روز جهاني كودك


فرا رسيدن شانزدهم مهرماه روز جهاني كودك را به كودكان ارزشمند و نازنين ايران اسلامي بويژه كودكان دارالعباده يزد تبريك عرض مي كنم. اختصاص روزي براي كودكان؛ اين آيه هاي روشن الهي كه در پاكي و صفا، يكرنگي و وفا و سادگي و بي كينگي اسوه و آموزگار همه ما هستند چه زيبا و دلنشين است. نشاط و مهرباني و تكاپو را بايد از آنها آموخت، آنها كه امانت هاي الهي در جامعه و صاحبان فرداي اين مرز و بومند و ساختن آينده اي زيبا، آباد و آزاد چيزي جز تربيت اين غنچه هاي هستي نيست.

روز كودك فرصت مناسبي است تا درباره نقشي كه نسبت به اين عزيزان داريم بينديشيم و استعدادهاي بالقوه آنان را در سايه ارزش هاي مذهبي و انساني براي تداوم انقلاب و پيشرفت ايران اسلامي شكوفا سازيم. لازمه اين شكوفايي ساختن دنيايي است آميخته از مهر و عدالت و عطوفت، دنيايي صلح آميز و عاري از خشونت و اضطراب. به هوش باشيم كه كودكان, پيش از آنكه دارائي و زينت زندگي باشند انسانهاي بالقوه بزرگ خداوندند كه نگاه معصومانه آنها به دستان ما دوخته شده است تا ما چه كنيم و چگونه همت بورزيم.

بيائيد به اين بهانه در حمايت هاي بيش از پيش تربيتي، انساني و مهربانانه؛ اين گلهاي باغ بهشت را با چشم ديگري ببينيم و دنياي آينده خويش و آنان را خوشتر رقم زنيم و دلهاي پاك آنان را با عشق و ايمان و آگاهي بياميزيم و اعتلا دهيم كه گفت :

به خُردي آنچه به من ياد داد استادم به غيرعشق برفت آنچه بود از يادم

محمدرضا فلاح زاده

استاندار يزد

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا